Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 58

Dit zijn de ideeën om vandaag te herhalen:

1. 1(36) Mijn heiligheid omsluit al wat ik zie.

2Uit mijn heiligheid komt de waarneming van de werkelijke wereld voort. 3Nu ik vergeven heb, zie ik mezelf niet langer als schuldig. 4Ik kan de onschuld, die de waarheid over mij is, aanvaarden. 5Door begrijpende ogen gezien is de heiligheid van de wereld het enige wat ik zie, want ik kan alleen de gedachten die ik over mezelf koester als beeld voor me zien.

2. 1(37) Mijn heiligheid zegent de wereld.

2De waarneming van mijn heiligheid zegent niet mij alleen. 3Al wat en wie ik zie in haar licht, deelt in de vreugde die ze mij brengt. 4Er is niets wat buiten deze vreugde staat omdat er niets is wat mijn heiligheid niet deelt. 5Wanneer ik mijn heiligheid herken, straalt ook de heiligheid van de wereld uit, zodat iedereen die kan zien.

3. 1(38) Er is niets wat mijn heiligheid niet kan.

2Mijn heiligheid is in haar genezende kracht onbeperkt, omdat ze onbeperkt is in haar verlossende kracht. 3Wat is er anders dan illusies om van te worden verlost? 4En wat zijn alle illusies anders dan valse ideeën over mijzelf? 5Mijn heiligheid maakt ze alle ongedaan door de waarheid over mij te bevestigen. 6In aanwezigheid van mijn heiligheid, die ik deel met God Zelf, verdwijnen alle afgoden.

4. 1(39) Mijn heiligheid is mijn verlossing.

2Aangezien mijn heiligheid me van alle schuld verlost, betekent de erkenning van mijn heiligheid de erkenning van mijn verlossing. 3Het is ook de erkenning van de verlossing van de wereld. 4Als ik eenmaal mijn heiligheid heb aanvaard, kan niets mij meer beangstigen. 5En omdat ik zonder angst ben, moet ieder delen in mijn inzicht, dat Gods geschenk is aan mij en aan de wereld.

5. 1(40) Ik ben als Zoon van God gezegend.

2Hierin ligt mijn aanspraak op al het goede en louter het goede. 3Ik ben gezegend als Zoon van God. 4Al het goede is van mij, omdat God het mij heeft toebedacht. 5Ik kan geen verlies, ontbering of pijn lijden, op grond van Wie ik ben. 6Mijn Vader steunt me, beschermt me en leidt me in alles. 7Zijn zorg om mij is oneindig en vergezelt me altijd. 8Ik ben voor eeuwig gezegend als Zijn Zoon.