Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 39

Mijn heiligheid is mijn verlossing.

1. 1Als schuld de hel is, wat is dan het tegendeel? 2Net als het tekstboek waarvoor dit werkboek is geschreven, zijn de ideeën die voor de oefeningen worden gebruikt heel eenvoudig, heel helder en volstrekt ondubbelzinnig. 3Het gaat ons niet om intellectuele hoogstandjes of spelletjes logica. 4We houden ons alleen bezig met het zeer voor de hand liggende, dat over het hoofd werd gezien in het waas van complexiteit waarin jij denkt dat je denkt.

2. 1Als schuld de hel is, wat is dan het tegendeel? 2Dit is toch echt niet moeilijk. 3De aarzeling die je misschien voelt bij het beantwoorden hiervan is niet te wijten aan de dubbelzinnigheid van de vraag. 4Maar geloof je wel dat schuld de hel is? 5Zo ja, dan zou je onmiddellijk zien hoe direct en simpel het tekstboek is, en helemaal geen werkboek nodig hebben. 6Niemand heeft oefening nodig om te verkrijgen wat hij al heeft.

3. 1We hebben al gezegd dat jouw heiligheid de verlossing van de wereld is. 2En je eigen verlossing dan? 3Je kunt niet geven wat je niet hebt. 4Een verlosser moet verlost zijn. 5Hoe kan hij anders verlossing uitdragen? 6De oefeningen van vandaag gelden voor jou, in het besef dat jouw verlossing doorslaggevend is voor de verlossing van de wereld. 7Wanneer jij de oefeningen op jouw wereld toepast, strekt dat de hele wereld tot voordeel.

4. 1Jouw heiligheid is het antwoord op elke vraag die ooit werd gesteld, nu wordt gesteld, of in de toekomst gesteld zal worden. 2Jouw heiligheid betekent het einde van schuld, en daarmee van de hel. 3Jouw heiligheid is de verlossing van de wereld en van jou. 4Hoe zou jij, aan wie jouw heiligheid toebehoort, er dan van uitgesloten kunnen zijn? 5God kent geen onheiligheid. 6Kan het zijn dat Hij Zijn Zoon niet kent?

5. 1Voor de vier langere oefenperioden vandaag valt een volle vijf minuten beslist aan te raden, en het doen van langere en frequentere oefensessies verdient aanmoediging. 2Als je het minimaal vereiste te boven wilt gaan, worden eerder méér dan langere sessies aanbevolen, met overigens de suggestie beide te doen.

6. 1Begin de oefenperioden zoals gewoonlijk met het idee van vandaag voor jezelf te herhalen. 2Spoor dan met gesloten ogen je liefdeloze gedachten op, in welke vorm ze maar opdoemen: onbehagen, depressiviteit, kwaadheid, angst, bezorgdheid, agressie, onzekerheid, enzovoort. 3Welke vorm ze ook aannemen, ze zijn liefdeloos en daarom beangstigend. 4En dus zijn zij het waarvan jij moet worden verlost.

7. 1Specifieke situaties, gebeurtenissen of personen die jij associeert met allerlei liefdeloze gedachten, zijn geschikte onderwerpen voor de oefeningen van vandaag. 2Het is voor jouw verlossing geboden dat jij ze anders gaat zien. 3Het is immers je zegen daarover die jou zal verlossen en visie geven.

8. 1Onderzoek je denkgeest langzaam op elke gedachte die tussen jou en je verlossing staat, zonder bewust te selecteren en zonder speciaal op één daarvan te veel de nadruk te leggen. 2Pas op elk het idee voor vandaag als volgt toe:

3Mijn liefdeloze gedachten over _____ houden mij in de hel.
4Mijn heiligheid is mijn verlossing.

9. 1Je zult deze oefenperioden wellicht makkelijker vinden als je ze afwisselt met verscheidene korte perioden waarin je het idee van vandaag alleen een paar maal langzaam voor jezelf herhaalt. 2Misschien helpt het je ook om een paar korte momenten in te lassen waarin je je gewoon ontspant en schijnbaar nergens aan denkt. 3Concentratie volhouden is in het begin heel moeilijk. 4Het zal veel makkelijker worden naargelang je denkgeest meer gedisciplineerd raakt en zich minder laat afleiden.

10. 1Voel je intussen vrij om in de oefenperioden elke vorm van variatie aan te brengen die je maar aanspreekt. 2Maar verander het idee zelf niet terwijl je de methode van toepassing varieert. 3Hoe je het idee ook verkiest te gebruiken, het moet zo geformuleerd worden dat zijn betekenis het feit blijft dat jouw heiligheid je verlossing is. 4Beëindig elke oefenperiode door het idee nog eens in zijn oorspronkelijke vorm te herhalen en eraan toe te voegen:

5Als schuld de hel is, wat is dan het tegendeel?

11. 1Bij de korte toepassingen, die ongeveer drie tot vier keer per uur gedaan moeten worden en zo mogelijk meer, kun jij jezelf deze vraag stellen, het idee van vandaag herhalen, en liefst beide doen. 2Wanneer zich verleidingen voordoen, is een bijzonder nuttige vorm van het idee deze:

3Mijn heiligheid is mijn verlossing hiervan.