Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 38

Er is niets wat mijn heiligheid niet kan.

1. 1Jouw heiligheid draait al de wetten van de wereld om. 2Ze overstijgt elke beperking van tijd, ruimte en afstand en iedere soort grenzen. 3Jouw heiligheid is in haar macht volkomen onbegrensd, omdat ze jou bekrachtigt als Zoon van God, één met de Denkgeest van zijn Schepper.

2. 1Door jouw heiligheid wordt de macht van God gemanifesteerd. 2Door jouw heiligheid wordt de macht van God beschikbaar. 3En er is niets wat de macht van God niet vermag. 4Jouw heiligheid kan daarom alle pijn wegnemen, alle leed beëindigen en alle problemen oplossen. 5Ze kan dit doen met betrekking tot jezelf en ieder ander. 6Ze heeft dezelfde macht om iedereen te helpen, omdat ze dezelfde macht heeft iedereen te verlossen.

3. 1Als jij heilig bent, dan is alles wat God geschapen heeft dat ook. 2Jij bent heilig, omdat al wat Hij geschapen heeft heilig is. 3En al wat Hij geschapen heeft is heilig, omdat jij dat bent. 4In de oefeningen van vandaag zullen we de macht van jouw heiligheid benutten voor alle problemen, moeilijkheden of lijden, in iedere vorm waar je toevallig aan denkt, van jezelf of iemand anders. 5We zullen hierin geen onderscheid maken, omdat er geen onderscheid is.

4. 1Herhaal in de vier langere oefenperioden, die elk bij voorkeur een volle vijf minuten moeten duren, het idee voor vandaag, sluit je ogen en onderzoek dan je denkgeest op enig gevoel van verlies of droefheid, zoals jij dat ziet. 2Probeer zo min mogelijk onderscheid te maken tussen een situatie die moeilijk is voor jou en een die moeilijk is voor iemand anders. 3Duid de situatie concreet aan, en noem ook de naam van de betreffende persoon. 4Gebruik bij het toepassen van het idee voor vandaag de volgende vorm:

5In de situatie met betrekking tot _____ waarin ik mezelf zie, is er niets wat mijn heiligheid niet kan.
6In de situatie met betrekking tot _____ waarin _____ zichzelf ziet, is er niets wat mijn heiligheid niet kan.

5. 1Misschien wil je van tijd tot tijd deze werkwijze variëren en enkele relevante gedachten van jezelf eraan toevoegen. 2Zo kun je er bijvoorbeeld gedachten bij opnemen als:

3Er is niets wat mijn heiligheid niet kan, want daarin ligt de macht van God.

4Breng elke variatie aan die je aanspreekt, maar houd de oefeningen geconcentreerd op het thema: ‘Er is niets wat mijn heiligheid niet kan.’ 5Het doel van de oefeningen van vandaag is jou geleidelijk het gevoel in te prenten dat je over alle dingen heerschappij hebt, op grond van wat jij bent.

6. 1Gebruik het idee in de veelvuldige korte oefeningen in zijn oorspronkelijke vorm, tenzij een specifiek probleem rond jou of iemand anders ontstaat, of in je denkgeest opkomt. 2Hanteer in dat geval de meer toegespitste vorm van het idee en pas het daarop toe.