Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 354

Wij zijn samen, Christus en ik, in vrede en in zekerheid van doel. En in Hem is Zijn Schepper, zoals Hij is in mij.

1. 1Mijn eenheid met de Christus bevestigt mij als Uw Zoon, buiten het bereik van tijd en volkomen vrij van elke wet behalve die van U. 2Ik heb geen ander zelf dan de Christus in mij. 3Ik heb geen ander doel dan het Zijne. 4En Hij is zoals Zijn Vader. 5Daarom moet ik zowel één zijn met U als met Hem. 6Want wie is Christus anders dan Uw Zoon zoals U Hem geschapen hebt? 7En wat ben ik anders dan de Christus in mij?