Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 351

Mijn zondeloze broeder is mijn gids naar vrede. Mijn zondige broeder is mijn gids naar pijn. En ik zal zien wie ik verkies te zien.

1. 1Wie anders is mijn broeder dan Uw heilige Zoon? 2En als ik hem als zondig zie, verklaar ik mezelf tot zondaar, niet een Zoon van God; alleen en zonder vrienden in een beangstigende wereld. 3Maar deze zienswijze is een keuze die ik maak en die ik los kan laten. 4Ik kan mijn broeder ook als zondeloos zien, als Uw heilige Zoon. 5En met deze keuze zie ik mijn eigen zondeloosheid, mijn eeuwige Trooster en Vriend aan mijn zijde, en mijn weg veilig en duidelijk. 6Kies dan voor mij, mijn Vader, door middel van Uw Stem. 7Want Hij alleen oordeelt in Uw Naam.