Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 34

Ik zou in plaats hiervan vrede kunnen zien.

1. 1Het idee voor vandaag maakt een begin met de beschrijving van de voorwaarden die gelden voor de andere manier van zien. 2Innerlijke vrede is ontegenzeglijk een innerlijke zaak. 3Het moet beginnen bij je eigen gedachten en zich dan naar buiten toe uitbreiden. 4Juist uit jouw vredige denkgeest vloeit een vredige waarneming van de wereld voort.

2. 1Voor de oefeningen van vandaag zijn drie langere oefenperioden nodig. 2Aangeraden wordt er een ‘s ochtends en een ‘s avonds te doen, met nog een derde ergens daartussenin op een tijdstip waarop je je er het meest klaar voor voelt. 3Alle oefeningen moeten met gesloten ogen worden gedaan. 4Het is je innerlijke wereld waarop het idee van vandaag moet worden toegepast.

3. 1Voor elk van de lange oefenperioden is ongeveer vijf minuten van gedachtenonderzoek nodig. 2Onderzoek je denkgeest op angstgedachten, situaties die je verontrusten, ‘ergerlijke’ personen of gebeurtenissen, of iets anders waarover je weinig liefdevolle gedachten koestert. 3Merk ze allemaal terloops op, en herhaal het idee voor vandaag langzaam terwijl je gadeslaat hoe ze in je denkgeest opdoemen, laat ze dan een voor een los, en ga door met de volgende.

4. 1Als het je moeite gaat kosten om aan specifieke onderwerpen te denken, blijf het idee dan rustig voor jezelf herhalen, zonder het op iets in het bijzonder toe te passen. 2Zorg er echter wel voor dat je niets speciaal uitsluit.

5. 1De korte toepassingen dienen talrijk te zijn en moeten telkens worden uitgevoerd wanneer je voelt dat je innerlijke vrede op enigerlei wijze wordt bedreigd. 2De bedoeling is jezelf de hele dag tegen verleidingen te beschermen. 3Als een concrete vorm van verleiding in je bewustzijn omhoogkomt, moet de oefening deze vorm krijgen:

4Ik zou in deze situatie vrede kunnen zien in plaats van wat ik er nu in zie.

6. 1Als de aantasting van je innerlijke vrede meer een algemene vorm van nare emoties aanneemt zoals gedeprimeerdheid, onrust of tobberij, hanteer dan het idee in zijn oorspronkelijke vorm. 2Als je voelt dat jij meer dan één toepassing van het idee van vandaag nodig hebt om je te helpen in enige specifieke context tot andere gedachten te komen, probeer er dan een paar minuten voor uit te trekken en die te besteden aan het herhalen van het idee, tot je enig gevoel van verlichting bespeurt. 3Het zal jou helpen als je concreet tegen jezelf zegt:

4Ik kan mijn gevoelens van gedeprimeerdheid, onrust of tobberij [of mijn gedachten over deze situatie, persoon of gebeurtenis] vervangen door vrede.