Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 338

Ik ondervind uitsluitend de gevolgen van mijn gedachten.

1. 1Dit is alles wat nodig is om heel de wereld tot verlossing te brengen. 2Want in deze ene gedachte is eenieder eindelijk verlost van angst. 3Nu heeft hij begrepen dat niemand hem bang maakt en niets hem in gevaar kan brengen. 4Hij heeft geen vijanden en hij is veilig voor alle uiterlijke dingen. 5Zijn gedachten kunnen hem bang maken, maar aangezien deze gedachten alleen hem toebehoren, heeft hij het vermogen ze te veranderen en elke angstgedachte voor een vreugdevolle gedachte van liefde in te ruilen. 6Hij heeft zichzelf gekruisigd. 7Maar het is Gods plan dat Zijn geliefde Zoon zal worden verlost.

2. 1Uw plan is feilloos, Vader, – alleen het Uwe. 2Alle andere plannen zullen falen. 3En ik zal gedachten hebben die me bang maken, tot ik inzie dat U mij de enige Gedachte gegeven hebt die me naar verlossing leidt. 4Alleen de mijne zullen falen en me nergens heen leiden. 5Maar de Gedachte die U mij gaf, belooft mij naar huis te leiden, omdat ze Uw belofte aan Uw Zoon bevat.