Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 336

Vergeving laat me weten dat denkgeesten verbonden zijn.

1. 1Vergeving is het aangewezen middel om waarneming te beëindigen. 2Kennis wordt hervonden nadat eerst de waarneming veranderd is, om dan volledig te wijken voor wat voor eeuwig buiten haar hoogste bereik blijft. 3Want beelden en geluiden kunnen in het gunstigste geval slechts dienen om de herinnering terug te brengen die voorbij dat alles ligt. 4Vergeving vaagt alle vervormingen weg en opent het verborgen altaar voor de waarheid. 5Haar lelies zenden hun licht de denkgeest in en roepen die op terug te keren en naar binnen te kijken, om te vinden wat hij tevergeefs buiten zich heeft gezocht. 6Want hier, en hier alleen, wordt innerlijke vrede hervonden, want dit is de woonplaats van God Zelf.

2. 1Moge vergeving in stilte mijn dromen van afscheiding en zonde wegwissen. 2Vader, laat me dan naar binnen kijken en ontdekken dat U Uw belofte omtrent mijn zondeloosheid gehouden hebt; dat Uw Woord onveranderd blijft in mijn denkgeest, en Uw Liefde nog altijd woont in mijn hart.