Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 332

Angst bindt de wereld. Vergeving maakt haar vrij.

1. 1Het ego maakt illusies. 2De waarheid maakt zijn boze dromen ongedaan door ze weg te schijnen. 3De waarheid brengt nooit een aanval voort. 4Ze is er gewoon. 5En door haar aanwezigheid wordt de denkgeest teruggeroepen uit fantasieën en ontwaakt hij tot wat werkelijk is. 6Vergeving nodigt deze aanwezigheid uit binnen te komen en haar rechtmatige plaats in de denkgeest in te nemen. 7Zonder vergeving is de denkgeest geketend, en gelooft hij in zijn eigen nietigheid. 8Maar mét vergeving schijnt het licht door de droom van de duisternis heen en biedt hem hoop en schenkt hem het middel om de vrijheid die zijn erfgoed is te verwezenlijken.

2. 1Wij willen de wereld vandaag niet opnieuw binden. 2Angst houdt haar gevangen. 3Maar Uw Liefde heeft ons het middel gegeven om haar vrij te maken. 4Vader, we willen haar nu bevrijden. 5Want wanneer we vrijheid aanbieden, wordt ze ons gegeven. 6En we willen geen gevangenen blijven terwijl U ons vrijheid aanreikt.