Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 330

Ik zal mezelf vandaag geen pijn meer doen.

1. 1Laten we deze dag vergeving aanvaarden als onze enige functie. 2Waarom zouden we onze denkgeest aanvallen en hem beelden geven van pijn? 3Waarom zouden we hem leren dat hij machteloos is, wanneer God Zijn macht en Liefde aanreikt en hem uitnodigt te nemen wat reeds het zijne is? 4De denkgeest die bereid is gemaakt de gaven van God te aanvaarden, is aan de geest teruggegeven, en breidt zijn vrijheid en zijn vreugde uit, zoals het de Wil is van God, verenigd met die van hem. 5Het Zelf dat God geschapen heeft kan niet zondigen en kan daarom niet lijden. 6Laten we er vandaag voor kiezen dat Hij onze Identiteit is, en zo voorgoed ontsnappen aan alles wat de droom van angst ons schijnbaar biedt.

2. 1Vader, Uw Zoon kan niet worden gekwetst. 2En als we denken dat we lijden, verzuimen we slechts onze ene Identiteit te kennen, die we delen met U. 3We willen daar vandaag naar terugkeren om voorgoed van al onze vergissingen te worden bevrijd, en te worden verlost van wat we dachten dat we waren.