Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 327

Ik hoef slechts te roepen en U geeft me antwoord.

1. 1Er wordt mij niet gevraagd om verlossing aan te nemen op grond van een ongefundeerd geloof. 2Want God heeft beloofd dat Hij mijn roep zal horen en mij Zelf antwoord geven. 3Laat me slechts op grond van mijn ervaring leren dat dit waar is, en vertrouwen in Hem zal zeker tot me komen. 4Dit is het vertrouwen dat stand zal houden en me steeds verder en verder zal brengen op de weg die tot Hem leidt. 5Want zo zal ik er zeker van zijn dat Hij me niet verlaten heeft en nog steeds liefheeft, en slechts wacht op mijn roep om me alle hulp te geven die ik nodig heb om tot Hem te komen.

2. 1Vader, ik dank U dat Uw beloften in mijn ervaring altijd zullen worden ingelost, als ik ze maar uitprobeer. 2Laat me daarom proberen ze te beproeven en ze niet te beoordelen. 3Uw Woord is één met U. 4U schenkt de middelen waardoor overtuiging komt en de zekerheid van Uw blijvende Liefde eindelijk wordt verworven.