Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 324

Ik volg slechts, want ik wil niet de leiding.

1. 1Vader, U bent Degene die mij het plan voor mijn verlossing hebt gegeven. 2U hebt de weg bepaald die ik heb te gaan, de rol die ik op me heb te nemen en elke stap op het mij aangewezen pad. 3Ik kan de weg niet kwijtraken. 4Ik kan er slechts voor kiezen een tijdje af te dwalen, om dan terug te keren. 5Uw liefderijke Stem zal me altijd terugroepen en mijn voeten de goede kant op leiden. 6Mijn broeders kunnen allen de weg volgen die ik hun voorga. 7Maar ik volg slechts op de weg naar U toe, zoals U die mij wijst en wil laten gaan.

2. 1Laten we dus Iemand volgen die de weg kent. 2We hoeven niet te talmen en we kunnen niet afdwalen van Zijn liefdevolle Hand voor langer dan een ogenblik. 3We gaan samen onze weg, want we volgen Hem. 4En Hij is het die de afloop zeker stelt en een veilige thuiskomst waarborgt.