Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 322

Ik kan slechts opgeven wat nooit werkelijk was.

1. 1Ik offer illusies op, meer niet. 2En zodra illusies verdwijnen vind ik de geschenken die ze probeerden te verbergen, die in een stralend welkom op me wachten, klaar om mij Gods aloude boodschappen te geven. 3Zijn herinnering woont in elk geschenk dat ik van Hem ontvang. 4En iedere droom dient alleen om het Zelf te verhullen dat Gods enige Zoon is, Zijn evenbeeld, de Hoogheilige, die nog steeds voor eeuwig in Hem verblijft, zoals Hij nog steeds in mij.

2. 1Vader, voor U blijft elk offer voor eeuwig ondenkbaar. 2En dus kan ik niet offeren, behalve in dromen. 3Zoals U me geschapen hebt, kan ik niets opgeven wat U mij gegeven hebt. 4Wat U niet gegeven hebt, heeft geen werkelijkheid. 5Welk verlies kan ik verwachten behalve het verlies van angst en de terugkeer van liefde in mijn denkgeest?