Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 284

Ik kan kiezen alle gedachten die pijn doen te veranderen.

1. 1Verlies is geen verlies wanneer het goed wordt bezien. 2Pijn is onmogelijk. 3Er is geen enkel verdriet met enige oorzaak. 4En iedere vorm van lijden is niets dan een droom. 5Dit is de waarheid, die eerst alleen dient uitgesproken en dan veelvuldig herhaald, om vervolgens – onder veel voorbehoud – maar gedeeltelijk als waar te worden aanvaard. 6Om daarna steeds serieuzer te worden overwogen en uiteindelijk als de waarheid aangenomen. 7Ik kan kiezen alle gedachten die pijn doen te veranderen. 8En vandaag wil ik voorbij deze woorden gaan en alle voorbehouden achter me laten, om tot volledige aanvaarding te komen van de waarheid daarin.

2. 1Vader, wat U gegeven hebt kan geen pijn doen, dus verdriet en pijn moeten wel onmogelijk zijn. 2Laat me vandaag niet nalaten U te vertrouwen, en alleen het vreugdevolle aanvaarden als Uw gaven, alleen het vreugdevolle aanvaarden als de waarheid.