Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 267

Mijn hart klopt mee in de vrede van God.

1. 1Om mij heen is al het leven dat God in Zijn Liefde schiep. 2Het roept mij toe in elke harteklop en in elke ademtocht, in elke handeling en in elke gedachte. 3Vrede vervult mijn hart en overstroomt mijn lichaam met het doel van vergeving. 4Nu is mijn denkgeest genezen, en al wat ik nodig heb om de wereld te verlossen is mij gegeven. 5Elke hartslag brengt me vrede, elke ademtocht vervult me met kracht. 6Ik ben een boodschapper van God, geleid door Zijn Stem, door Hem in liefde gedragen, en voor eeuwig kalm en vredig in Zijn liefdevolle Armen gehouden. 7Elke hartslag roept Zijn Naam en krijgt telkens antwoord van Zijn Stem die me verzekert dat ik thuis ben in Hem.

2. 1Laat ik aan Uw Antwoord, niet aan het mijne gehoor geven. 2Vader, mijn hart klopt mee in de vrede die het Hart van Liefde heeft geschapen. 3Het is daar en daar alleen dat ik thuis kan zijn.