Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 261

God is mijn toevlucht en geborgenheid.

1. 1Ik zal me vereenzelvigen met dat waarvan ik denk dat het mijn toevlucht en geborgenheid is. 2Ik zal mezelf daar zien waar ik mijn kracht zie, en denken dat ik binnen de vesting leef waar ik veilig ben en niet kan worden aangevallen. 3Laat ik vandaag geen geborgenheid zoeken in gevaar, noch proberen mijn vrede te vinden in een moorddadige aanval. 4Ik leef in God. 5In Hem vind ik mijn toevlucht en mijn kracht. 6In Hem ligt mijn Identiteit. 7In Hem is eeuwigdurende vrede. 8En alleen daar zal ik me herinneren Wie ik werkelijk ben.

2. 1Laat me geen afgoden zoeken. 2Vandaag wil ik thuiskomen bij U, Vader. 3Ik verkies te zijn zoals U mij geschapen hebt, en de Zoon te vinden die U geschapen hebt als mijn Zelf.