Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 259

Laat ik me herinneren dat er geen zonde is.

1. 1Zonde is de enige gedachte die maakt dat God als doel onbereikbaar lijkt. 2Wat anders zou ons blind kunnen maken voor wat voor de hand ligt, en duidelijker doen lijken wat vreemd is en vervormd? 3Wat anders dan zonde veroorzaakt onze aanvallen? 4Wat anders dan zonde kan de bron zijn van schuld, die straf en lijden eist? 5En wat anders dan zonde kan de bron zijn van angst, die Gods schepping verduistert en aan liefde de eigenschappen van angst en aanval toebedeelt?

2. 1Vader, ik wil vandaag niet waanzinnig zijn. 2Ik wil niet bang voor liefde zijn, noch een toevlucht zoeken in haar tegendeel. 3Want liefde kent geen tegendeel. 4U bent de Bron van al-wat-is. 5En al-wat-is blijft bij U, en U bij al-wat-is.