Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 256

God is vandaag mijn enig doel.

1. 1De weg naar God loopt via vergeving hier. 2Er is geen andere weg. 3Als de denkgeest geen zonde had gekoesterd, welke noodzaak zou er dan zijn geweest om de weg te vinden naar waar jij bent? 4Wie zou nog in het ongewisse kunnen verkeren? 5Wie zou onzeker kunnen zijn over wie hij is? 6En wie zou nog kunnen blijven slapen, in zware wolken van twijfel omtrent de heiligheid van hem die God zondeloos geschapen heeft? 7Hier kunnen we alleen maar dromen. 8Maar we kunnen dromen dat we hem vergeven hebben in wie alle zonde voor altijd onmogelijk is, en dit is wat we vandaag verkiezen te dromen. 9God is ons doel, vergeving is het middel waardoor onze denkgeest ten langen leste tot Hem terugkeert.

2. 1En dus, Vader, willen we tot U komen op de door U aangewezen weg. 2We hebben geen ander doel dan Uw Stem te horen en de weg te vinden die Uw heilig Woord ons heeft getoond.