Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 225

God is mijn Vader, en Zijn Zoon houdt van Hem.

1. 1Vader, ik moet Uw Liefde voor mij wel aan U teruggeven, want geven en ontvangen zijn gelijk, en U heeft mij al Uw Liefde gegeven. 2Ik moet haar wel teruggeven, want ik wil dat zij in volle bewustzijn de mijne is, terwijl ze in mijn denkgeest straalt en die in haar vriendelijk licht bewaart, ongeschonden, bemind, met angst achter zich en voor zich alleen vrede. 3Hoe stil is de weg waarlangs Uw liefhebbende Zoon tot U wordt geleid!

2. 1Broeder, we vinden die stilheid nu. 2De weg is vrij. 3Nu volgen we die samen in vrede. 4Je hebt je hand naar mij uitgestrekt, en ik zal jou nooit verlaten. 5Wij zijn één, en het is louter deze eenheid die we zoeken, nu we deze paar laatste stappen volbrengen, waarmee een reis eindigt die nooit begonnen is.