Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 222

God is met mij. Ik leef en beweeg in Hem.

1. 1God is met mij. 2Hij is mijn Levensbron, het leven binnenin mij, de lucht die ik adem, het voedsel dat mij in leven houdt, het water dat mij reinigt en vernieuwt. 3Hij is mijn thuis waarin ik leef en beweeg, de Geest die mijn handelen leidt, mij Zijn Gedachten biedt en borg staat voor mijn totale vrijwaring van pijn. 4Hij omringt mij met goedheid en zorg, en bewaart in liefde de Zoon die Hij verlicht en die ook Hem verlicht. 5Hoe stil is hij die de waarheid kent waar Hij vandaag van spreekt!

2. 1Vader, we hebben geen andere woorden op onze lippen en in onze denkgeest dan Uw Naam, nu wij in stilte in Uw Tegenwoordigheid komen en vragen om even in vrede te mogen rusten bij U.