Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 199

Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.

1. 1Vrijheid is absoluut onmogelijk, zolang jij een lichaam als jouzelf beschouwt. 2Het lichaam is een beperking. 3Wie in een lichaam naar vrijheid zoekt, zoekt die waar ze niet kan worden gevonden. 4De denkgeest kan worden bevrijd wanneer die zichzelf niet langer als in een lichaam ziet, hecht daaraan gebonden en door de aanwezigheid ervan beschut. 5Was dit de waarheid, dan zou de denkgeest inderdaad kwetsbaar zijn!

2. 1De denkgeest die de Heilige Geest dient is in alle opzichten voor eeuwig onbegrensd, verheven boven de wetten van tijd en ruimte, niet gebonden aan enig vooroordeel, en vol van de kracht en de macht alles te doen wat hem wordt gevraagd. 2Aanvalgedachten kunnen in zo’n denkgeest geen toegang vinden, omdat hij aan de Bron van liefde is gegeven, en angst kan nooit doordringen in een denkgeest die zichzelf aan liefde verbonden heeft. 3Hij rust in God. 4En wie kan bang zijn, als hij in Onschuld leeft en louter liefheeft?

3. 1Het is voor jouw vooruitgang in deze cursus van wezenlijk belang dat jij het idee van vandaag accepteert en dat het jou heel dierbaar is. 2Bekommer je er niet om dat dit voor het ego volslagen krankzinnig is. 3Voor het ego is het lichaam dierbaar, omdat het erin huist en met het huis dat het gemaakt heeft verbonden leeft. 4Het maakt deel uit van de illusie die het heeft afgeschermd tegen de ontdekking dat het zelf illusie is.

4. 1Hier verbergt het zich en hier kan het worden gezien als wat het is. 2Proclameer jouw onschuld en je bent vrij. 3Het lichaam verdwijnt, omdat jij het niet meer nodig hebt, afgezien van de noodzaak die de Heilige Geest erin ziet. 4Daarvoor verschijnt het lichaam als bruikbare vorm voor wat de denkgeest te doen staat. 5Zo wordt het een voertuig dat helpt om vergeving uit te breiden tot het allesomvattende doel dat ze dient te bereiken overeenkomstig Gods plan.

5. 1Koester het idee van vandaag, en oefen het vandaag en elke dag weer. 2Maak het tot onderdeel van elke oefenperiode die je houdt. 3Er is niet één gedachte die daardoor niet aan kracht wint om de wereld te helpen, en niet één die niet ook wint aan extra geschenken voor jou. 4Met dit idee laten we over heel de wereld de vrijheidsroep weerklinken. 5En zou jij uitgesloten kunnen zijn van het aanvaarden van de geschenken die jij geeft?

6. 1De Heilige Geest is het thuis van elke denkgeest die vrijheid zoekt. 2In Hem hebben ze gevonden wat ze zochten. 3Het doel van het lichaam is nu ondubbelzinnig. 4En het wordt volmaakt in het vermogen een onverdeeld doel te dienen. 5Conflictvrij en eenduidig reagerend op de denkgeest, met slechts het idee van vrijheid als zijn doel, dient het lichaam, en dient het bekwaam zijn doel. 6Zonder de macht iets te kluisteren is het een waardige dienaar van de vrijheid die de denkgeest, in de Heilige Geest, zoekt.

7. 1Wees vrij vandaag. 2En neem vrijheid mee als jouw geschenk aan hen die nog geloven dat ze in een lichaam gekluisterd zijn. 3Wees jij vrij, opdat de Heilige Geest gebruik kan maken van jouw ontsnapping aan slavernij, om de tallozen te bevrijden die zichzelf als gevangen, hulpeloos en bang zien. 4Laat liefde door middel van jou hun angsten vervangen. 5Aanvaard nu de verlossing, en geef je denkgeest aan Hem die jou oproept Hem dit geschenk te geven. 6Want Hij wil jou volmaakte vrijheid en volmaakte vreugde geven, en de hoop die zijn volledige vervulling vindt in God.

8. 1Jij bent Gods Zoon. 2Voor eeuwig leef jij in onsterfelijkheid. 3Wil jij je denkgeest hier niet naar terug doen keren? 4Oefen dan goed de gedachte die de Heilige Geest jou voor vandaag geeft. 5Jouw broeders zijn daarin samen met jou verlost, de wereld wordt samen met jou gezegend, Gods Zoon zal niet meer in tranen zijn, en de Hemel zegt dank voor de toename aan vreugde die jouw oefenen daar zelfs brengt. 6En God Zelf breidt Zijn Liefde en geluk uit, iedere keer dat jij zegt:

7Ik ben niet een lichaam. 8Ik ben vrij. 9Ik hoor de Stem die God gegeven heeft aan mij, en alleen hieraan gehoorzaamt mijn denkgeest.