Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 193

Alles is een les die God me graag ziet leren.

1. 1God heeft geen weet van leren. 2Toch breidt Zijn Wil zich uit tot wat Hij niet begrijpt, omdat Hij wil dat het geluk dat Zijn Zoon van Hem heeft geërfd, onverstoord blijft, dat het eeuwig is en altijd aan reikwijdte wint, eeuwig uitdijt in de vreugde van de volle schepping, en eeuwig open en volkomen grenzeloos is in Hem. 3Dat is Zijn Wil. 4En dus verschaft Zijn Wil het middel om te waarborgen dat die wordt volbracht.

2. 1God ziet geen tegenstrijdigheden. 2Maar Zijn Zoon gelooft dat hij die ziet. 3Dus heeft hij Iemand nodig die zijn foutieve blik kan corrigeren en hem de visie kan geven die hem terugleidt naar waar waarneming ophoudt. 4God neemt in het geheel niet waar. 5Toch is Hij het die het middel verschaft waardoor waarneming waar en mooi genoeg gemaakt wordt om er het licht van de Hemel op te laten schijnen. 6Hij is het die beantwoordt wat Zijn Zoon wil tegenspreken, en diens zondeloosheid voor eeuwig veilig bewaart.

3. 1Dit zijn de lessen die God jou graag ziet leren. 2Zijn Wil weerspiegelt ze allemaal en zij weerspiegelen Zijn liefdevolle goedheid jegens de Zoon die Hij liefheeft. 3Elke les heeft een kerngedachte, die in alle dezelfde is. 4Alleen de vorm is anders, met verschillende omstandigheden en gebeurtenissen, met verschillende personages en verschillende thema’s, ogenschijnlijk, maar niet in werkelijkheid. 5In hun fundamentele inhoud zijn ze hetzelfde. 6Het is dit:

7Vergeef, en je zult dit anders zien.

4. 1Het is zeker zo dat alle ellende er niet slechts als niet-vergeven uitziet. 2Maar dat is de inhoud achter de vorm. 3Het is deze gelijkheid die garandeert dat er wordt geleerd, want de les is zo simpel dat die uiteindelijk niet kan worden verworpen. 4Niemand kan zich voor eeuwig verbergen voor een waarheid die zo zonneklaar is dat ze in talloze vormen verschijnt, en toch in elk daarvan even makkelijk wordt herkend, als men daarin maar de simpele les wil zien.

5.

1Vergeef, en je zult dit anders zien.

2Dit zijn de woorden die de Heilige Geest spreekt in al je beproevingen, al je pijn, elk lijden ongeacht de vorm. 3Dit zijn de woorden waarmee de verleiding ophoudt en de schuld, nu losgelaten, niet langer wordt vereerd. 4Dit zijn de woorden die een eind aan de droom van zonde maken en de denkgeest bevrijden van angst. 5Dit zijn de woorden waardoor verlossing tot heel de wereld komt.

6. 1Zullen we niet leren deze woorden te zeggen wanneer we in de verleiding komen te geloven dat pijn werkelijk is, en de dood onze keuze wordt in plaats van het leven? 2Zullen we niet leren deze woorden te zeggen wanneer we hun vermogen om alle denkgeesten uit slavernij te verlossen, hebben begrepen? 3Dit zijn woorden die jou macht geven over alle gebeurtenissen die ogenschijnlijk macht over jou hebben gekregen. 4Je ziet die in het juiste perspectief wanneer jij deze woorden in je volle bewustzijn houdt, en niet vergeet dat deze woorden van toepassing zijn op alles wat jij ziet of wat enige broeder onjuist bekijkt.

7. 1Hoe kun je weten wanneer je verkeerd ziet, of wanneer iemand anders verzuimt de les te zien die hij leren moet? 2Schijnt pijn als werkelijk te worden waargenomen? 3Als dat zo is, wees er dan zeker van dat de les niet is geleerd. 4En er blijft een niet-vergeven verscholen zitten in de denkgeest die de pijn ziet door ogen die de denkgeest richt.

8. 1God ziet niet graag dat jij zo lijdt. 2Hij wil jou helpen jezelf te vergeven. 3Zijn Zoon herinnert zich niet wie hij is. 4En God wil dat hij Zijn Liefde niet vergeet, noch alle gaven die Zijn Liefde met zich brengt. 5Zou je nu afzien van je eigen verlossing? 6Zou je nalaten de simpele lessen te leren die de hemelse Leraar jou voorzet, opdat alle pijn verdwijnt en God opnieuw herinnerd wordt door Zijn Zoon?

9. 1Alles is een les die God jou graag ziet leren. 2Hij wil niet dat een niet-vergevende gedachte ongecorrigeerd blijft en evenmin dat één doorn of spijker Zijn heilige Zoon op enigerlei wijze bezeert. 3Hij wil zeker stellen dat zijn heilige rust ongestoord en sereen blijft, onbezorgd, in een eeuwig thuis dat voor hem zorgt. 4En Hij wil dat alle tranen worden afgewist, zonder dat er ook maar één te vergieten overblijft en wacht op zijn vastgestelde tijd om te vallen. 5Want God heeft gewild dat lachen elke traan vervangt en dat Zijn Zoon opnieuw vrij is.

10. 1We zullen vandaag proberen duizend schijnbare blokkades voor vrede in maar één dag te overwinnen. 2Laat genade sneller tot jou komen. 3Probeer haar niet nog een dag, nog een minuut of nog een ogenblik langer tegen te houden. 4Hiertoe werd de tijd gemaakt. 5Gebruik die vandaag waarvoor die is bedoeld. 6Wijd ‘s ochtends en ‘s avonds zoveel tijd je kunt aan zijn eigenlijke doel, en laat die tijd niet korter zijn dan wat aan jouw diepste behoefte voldoet.

11. 1Geef alles wat je kunt, en geef een beetje meer. 2Want nu willen we met gezwinde spoed opstaan en naar ons Vaders huis gaan. 3We zijn te lang weggeweest en willen hier niet langer vertoeven. 4En laten we, terwijl we oefenen, aan alle dingen denken die we hebben opgespaard om zelf te regelen en afgezonderd hielden van genezing. 5Laten we ze allemaal aan Hem geven die de manier kent om ernaar te kijken zodat ze verdwijnen. 6Waarheid is Zijn boodschap, waarheid is Zijn les. 7Het zijn Zijn lessen die God wil dat we leren.

12. 1Besteed vandaag en in de komende dagen elk uur een beetje tijd aan het oefenen van de les in vergeving, in de vorm die voor die dag is vastgesteld. 2En probeer die toe te passen op de gebeurtenissen die het uur heeft gebracht, zodat het volgende uur vrij is van het voorgaande. 3De ketens van de tijd worden op die manier makkelijk losgemaakt. 4Laat geen enkel uur zijn schaduw werpen op het uur dat volgt, en wanneer dat voorbij is, laat dan alles wat in de loop daarvan is gebeurd, samen daarmee verdwijnen. 5Zo zul jij ongebonden blijven, in eeuwige vrede binnen de wereld van de tijd.

13. 1Dit is de les die God jou graag ziet leren: er is een manier om naar elk ding te kijken waardoor dit voor jou een volgende stap wordt naar Hem en naar de verlossing van de wereld. 2Antwoord op alles wat van verschrikking spreekt als volgt:

3Ik zal vergeven en dit zal verdwijnen.

4Herhaal bij iedere ongerustheid, iedere zorg, en elke vorm van lijden juist deze woorden. 5En dan heb je de sleutel in handen die de Hemelpoort opent en de Liefde van God de Vader eindelijk naar de aarde omlaag-brengt om haar tot de Hemel te verheffen. 6God Zelf zal deze laatste stap zetten. 7Weiger de kleine stapjes niet die Hij jou vraagt naar Hem te zetten.