Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 162

Ik ben zoals God mij geschapen heeft.

1. 1Deze ene gedachte, stevig in de denkgeest vastgehouden, zal de wereld verlossen. 2We zullen dit van tijd tot tijd herhalen, wanneer we een nieuwe leerfase binnengaan. 3Naarmate je vordert, zal het veel meer voor jou gaan betekenen. 4Deze woorden zijn heilig, want het zijn de woorden die God als antwoord gaf op de wereld die jij hebt gemaakt. 5Hierdoor verdwijnt ze, en alle dingen die in haar mistige wolken en ijle illusies worden gezien, vervliegen wanneer deze woorden worden gesproken. 6Want ze komen van God.

2. 1Hier is het Woord waardoor de Zoon zijn Vaders geluk, Zijn Liefde en Zijn compleetheid werd. 2Hier wordt de schepping verkondigd en geëerd zoals ze is. 3Er is geen droom die niet door deze woorden wordt verjaagd, geen gedachte aan zonde en geen illusie die de droom bevat, die niet zal vervluchtigen ten overstaan van hun macht. 4Zij zijn de bazuin van het ontwaken die over heel de wereld schalt. 5De doden ontwaken in antwoord op haar roep. 6En de levenden die deze klank horen, zullen de dood nimmer aanschouwen.

3. 1Waarlijk heilig is hij die deze woorden tot de zijne maakt, met deze woorden in zijn denkgeest opstaat, ze zich de hele dag door herinnert en ze ‘s avonds met zich meeneemt als hij slapen gaat. 2Zijn dromen zijn gelukkig, zijn rust is gewaarborgd, zijn veiligheid zeker en zijn lichaam genezen, omdat hij slaapt en waakt met altijd de waarheid voor ogen. 3Hij zal de wereld verlossen omdat hij, telkens wanneer hij de woorden van de waarheid oefent, de wereld geeft wat hij ontvangt.

4. 1Vandaag oefenen we op een eenvoudige manier. 2Want de woorden die we gebruiken zijn machtig, en hebben geen gedachten naast zich nodig om de denkgeest te veranderen van hem die ze gebruikt. 3Zo volkomen wordt die veranderd, dat hij nu de schatkamer wordt waarin God al Zijn gaven en al Zijn Liefde plaatst om aan heel de wereld te worden uitgedeeld, vermeerderd door te geven, compleet gehouden omdat hij onbeperkt deelt. 4En zo leer jij te denken met God. 5De visie van Christus heeft jou het zicht teruggegeven door jouw denkgeest te redden.

5. 1We eren jou vandaag. 2Jou komt het recht toe op de volmaakte heiligheid die je nu aanvaardt. 3Met deze aanvaarding wordt verlossing naar iedereen gebracht, want wie kan nog zonde koesteren wanneer een heiligheid als deze de wereld gezegend heeft? 4Wie kan nog wanhopen wanneer volmaakte vreugde de jouwe is, voor allen beschikbaar als remedie tegen ellende en verdriet, tegen alle gevoel van verlies, een remedie voor volledige ontsnapping aan zonde en schuld?

6. 1En wie zou nu niet een broeder willen zijn voor jou, jij, zijn bevrijder en verlosser? 2Wie kan nog nalaten jou met een liefdevolle uitnodiging te verwelkomen in zijn hart, verlangend om zich te verenigen met iemand in heiligheid aan hem gelijk? 3Jij bent zoals God jou geschapen heeft. 4Deze woorden verjagen de nacht, en de duisternis is voorbij. 5Het licht is gekomen vandaag om de wereld te zegenen. 6Want jij hebt de Zoon van God herkend, en in die herkenning ligt de herkenning van de wereld.