Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 138

De Hemel is de beslissing die ik moet nemen.

1. 1In deze wereld is de Hemel een keuze, want we geloven hier dat er alternatieven zijn om uit te kiezen. 2We menen dat alle dingen een tegenpool bezitten, en wat we wensen kiezen we. 3Als de Hemel bestaat, moet er ook een hel zijn, want juist via tegenstelling maken wij wat we waarnemen en wat we menen dat werkelijk is.

2. 1De schepping kent geen tegendeel. 2Maar hier maakt tegenstelling deel uit van ‘werkelijk’ zijn. 3Juist deze merkwaardige voorstelling van de waarheid maakt dat het kiezen van de Hemel hetzelfde schijnt als het opgeven van de hel. 4Zo is het in werkelijkheid niet. 5Maar wat waar is in Gods schepping kan hier alleen zijn intrede doen als het weerspiegeld wordt in een vorm die de wereld kan begrijpen. 6Waarheid kan niet komen op een plaats waar ze enkel met angst kan worden waargenomen. 7Want dit zou de misvatting zijn dat de waarheid naar illusies kan worden gebracht. 8Tegenstelling maakt de waarheid onwelkom, en ze kan niet komen.

3. 1Keuze is de voor de hand liggende ontsnapping aan wat er als tegendelen uitziet. 2Een beslissing maakt één van de tegenstrijdige doelen tot het streefdoel waaraan tijd en moeite wordt besteed. 3Zonder beslissing is de tijd slechts verspild en de moeite verkwist. 4Ze wordt besteed zonder er iets voor terug te krijgen, en de tijd verstrijkt zonder resultaat. 5Er is geen gevoel van winst, want er wordt niets bereikt en niets geleerd.

4. 1Je dient eraan herinnerd te worden dat jij denkt het hoofd te moeten bieden aan duizenden keuzes, terwijl er in werkelijkheid maar één te maken valt. 2En zelfs die líjkt alleen maar een keuze. 3Breng jezelf niet in de war met alle twijfels die ontelbare beslissingen teweeg zouden brengen. 4Je neemt er maar één. 5En wanneer die ene is genomen, zul je merken dat het helemaal geen keuze was. 6Want waarheid is waar, en niets anders is waar. 7Er is geen tegendeel om in plaats daarvan te kiezen. 8Er is niets in tegenspraak met de waarheid.

5. 1Kiezen berust op leren. 2En de waarheid kan niet worden geleerd, maar slechts herkend. 3In de herkenning ligt haar aanvaarding, en zodra ze aanvaard is, is ze gekend. 4Maar kennis valt buiten de doelen die we in het kader van deze cursus proberen te onderwijzen. 5Onze doelen zijn leerdoelen, die worden verwezenlijkt door te leren hoe ze te bereiken zijn, wat ze zijn, en wat ze jou bieden. 6Beslissingen zijn het resultaat van wat je hebt geleerd, want ze berusten op wat je hebt aanvaard als de waarheid van wat jij bent en wat jouw behoeften moeten zijn.

6. 1In deze waanzinnig ingewikkelde wereld lijkt de Hemel de vorm van een keuze aan te nemen, in plaats van louter te zijn wat hij is. 2Van alle keuzen die jij geprobeerd hebt te maken, is dit de eenvoudigste, de meest definitieve en het prototype van alle andere, de enige die alle beslissingen tot een oplossing brengt. 3Al zou je over alle andere kunnen beslissen, dan nog blijft deze ene onopgelost. 4Maar wanneer je deze ene oplost, zijn de andere tegelijk opgelost, want alle beslissingen houden slechts deze ene verborgen door verschillende vormen aan te nemen. 5Hier ligt de definitieve en enige keuze waarmee de waarheid wordt aanvaard of ontkend.

7. 1Zo beginnen we vandaag met het overwegen van de keuze, tot het maken waarvan de tijd als hulpmiddel werd gemaakt. 2Dat is het heilig doel ervan, nu omgevormd vanuit de bedoeling die jij eraan gegeven hebt: dat het een middel is om aan te tonen dat de hel werkelijk is, hoop in wanhoop verkeert, en het leven zelf uiteindelijk onvermijdelijk overwonnen zal worden door de dood. 3Alleen in de dood worden tegendelen opgelost, want tegenstellingen opheffen is sterven. 4En dus moet verlossing wel worden gezien als de dood, nu het leven wordt gezien als conflict. 5Het conflict oplossen betekent tevens je leven beëindigen.

8. 1Deze dwaze overtuigingen kunnen een onbewuste invloed van grote intensiteit gaan uitoefenen, en de denkgeest met zo’n grote paniek en benauwdheid in hun greep houden dat die zijn ideeën over zijn eigen bescherming niet meer wil loslaten. 2Hij moet van verlossing worden bevrijd, bedreigd worden om veilig te zijn, en op magische wijze tegen de waarheid worden bewapend. 3En deze beslissingen worden onbewust genomen, om ze veilig voor elke storing te kunnen bewaren, ver weg van vragen, weg van rede en van twijfel.

9. 1De Hemel wordt bewust gekozen. 2De keuze kan niet worden gemaakt zolang de alternatieven niet nauwkeurig bekeken en begrepen zijn. 3Alles wat in schaduwen is gehuld, moet tot begrip worden gebracht om opnieuw te worden beoordeeld, ditmaal met behulp van de Hemel. 4En alle beoordelingsfouten die de denkgeest in het verleden heeft gemaakt, staan open voor correctie, nu de waarheid ze als oorzaakloos verwerpt. 5Nu zijn ze zonder gevolgen. 6Ze kunnen niet verborgen worden, omdat onderkend is dat ze niets zijn.

10. 1De bewuste keuze voor de Hemel is even zeker als het einde van de angst voor de hel, wanneer die uit haar beschermende schild van onbewustheid omhoog naar het licht wordt gebracht. 2Wie kan kiezen tussen wat duidelijk gezien wordt en wat niet wordt herkend? 3Maar wie kan nalaten zijn keus uit alternatieven te maken wanneer er maar één als waardevol wordt gezien, en de ander als iets volkomen waardeloos, een louter ingebeelde bron van schuld en pijn? 4Wie aarzelt om een dergelijke keuze te maken? 5En zullen wij aarzelen om vandaag te kiezen?

11. 1We maken de keuze voor de Hemel als we ontwaken, en besteden er vijf minuten aan om ons ervan te vergewissen dat we de enige beslissing hebben genomen die zinnig is. 2We beseffen dat we een bewuste keuze maken tussen wat bestaat en wat niets dan een schijn van waarheid heeft. 3Zijn schijnbestaan, gebracht naar wat werkelijkheid is, is vluchtig en doorzichtig in het licht. 4Het bergt nu geen verschrikking meer, want wat tot iets enorms was gemaakt, wraakzuchtig en meedogenloos van haat, vereist duisternis wil angst daarin worden geïnvesteerd. 5Nu wordt het als slechts een dwaze, onbenullige vergissing herkend.

12. 1Voor we vanavond onze ogen sluiten bij het slapengaan, bevestigen wij opnieuw de keuze die we elk tussenliggend uur hebben gemaakt. 2En nu geven we de laatste vijf minuten dat we wakker zijn vandaag aan de beslissing waarmee we ontwaakten. 3Met het verstrijken van elk uur hebben we onze keuze opnieuw uitgesproken in een kort, stil moment, gewijd aan het behoud van innerlijke gezondheid. 4En tenslotte besluiten we de dag hiermee, in de erkenning dat we alleen gekozen hebben wat we verlangen:

5De Hemel is de beslissing die ik moet nemen. 6Ik neem die nu, en zal niet van gedachten veranderen, want het is het enige wat ik verlang.