Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 13

Een betekenisloze wereld baart angst.

1. 1Het idee van vandaag is in wezen een andere vorm van het voorgaande, behalve dat het uitgesprokener is over de emotie die wordt opgeroepen. 2Eigenlijk is een betekenisloze wereld onmogelijk. 3Niets zonder betekenis bestaat. 4Hieruit volgt echter niet dat je niet zult denken dat je iets waarneemt dat geen betekenis heeft. 5Integendeel, je zult hoogstwaarschijnlijk menen dat je het wel waarneemt.

2. 1Het onderkennen van betekenisloosheid wekt in alle afgescheidenen diepe verontrusting. 2Het vormt een situatie waarin God en het ego elkaar ‘tarten’ om uit te maken wiens betekenis geschreven moet worden in de lege ruimte die de betekenisloosheid biedt. 3Het ego stormt als een bezetene binnen om daar zijn eigen ideeën neer te zetten, bang dat de leegte anders gebruikt kan worden om er zijn eigen onmacht en onwerkelijkheid mee aan te tonen. 4En alleen in dit opzicht heeft het gelijk.

3. 1Daarom is het van wezenlijk belang dat jij het betekenisloze leert onderkennen en het zonder angst aanvaardt. 2Als je angstig bent, is het zeker dat jij de wereld met eigenschappen begiftigt die ze niet bezit en bevolkt met beelden die niet bestaan. 3Voor het ego zijn illusies een beveiligingsmechanisme, zoals ze dat ook stellig zijn voor jou, die jezelf gelijkstelt met het ego.

4. 1De oefeningen van vandaag, die zo’n drie tot vier keer moeten worden gedaan, telkens ongeveer een minuut op z’n hoogst, dienen op een iets andere manier te worden uitgevoerd dan de voorgaande. 2Herhaal met gesloten ogen het idee van vandaag voor jezelf. 3Open dan je ogen en kijk langzaam om je heen, terwijl je zegt:

4Ik kijk naar een betekenisloze wereld.

5Herhaal deze uitspraak voor jezelf terwijl je rondkijkt. 6Sluit weer je ogen en besluit dan met:

7Een betekenisloze wereld baart angst omdat ik denk dat ik wedijver met God.

5. 1Je zult het misschien moeilijk vinden om enige vorm van weerstand tegen deze slotuitspraak te vermijden. 2Wat voor vorm die weerstand ook aanneemt, onthoud dat je in wezen bang bent voor zo’n gedachte vanwege de ‘wraak’ van de ‘vijand’. 3Er wordt niet van jou verwacht dat je deze uitspraak op dit moment al gelooft; je zult hem waarschijnlijk als iets absurds van de hand wijzen. 4Let echter zorgvuldig op alle tekenen van verbloemde of onverbloemde angst die hij misschien opwekt.

6. 1Dit is onze eerste poging tot het uitspreken van een expliciete oorzaak-en-gevolgrelatie van een soort dat je uiterst onbedreven bent te herkennen. 2Blijf niet bij de slotuitspraak stilstaan, en probeer er behalve tijdens de oefenperioden zelfs niet eens aan te denken. 3Dat is voor dit moment genoeg.