Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 127

Er is geen liefde dan die van God.

1. 1Jij denkt misschien dat er verschillende soorten liefde mogelijk zijn. 2Jij denkt misschien dat er een soort liefde is voor dit, en een soort voor dat; een manier om de een lief te hebben, en een andere manier om een ander lief te hebben. 3Liefde is één. 4Ze kent geen afzonderlijke delen en geen gradaties, geen soorten of niveaus, geen verschillen en geen onderscheidingen. 5Ze is zichzelf gelijk, volkomen onveranderlijk. 6Ze verandert nooit naar gelang de persoon of de omstandigheid. 7Ze is het Hart van God en tevens van Zijn Zoon.

2. 1De betekenis van liefde is duister voor ieder die denkt dat liefde veranderen kan. 2Hij ziet niet in dat veranderlijke liefde nu eenmaal onmogelijk is. 3En dus denkt hij dat hij nu eens liefhebben, en dan weer haten kan. 4Hij denkt bovendien dat liefde aan de een kan worden geschonken, en toch zichzelf kan blijven hoewel ze anderen wordt onthouden. 5Zulke dingen over liefde geloven betekent niet begrijpen wat liefde is. 6Als ze dergelijke onderscheidingen kon maken, zou ze tussen de rechtvaardige en de zondaar moeten oordelen, en de Zoon van God in afzonderlijke delen waarnemen.

3. 1Liefde kan niet oordelen. 2Omdat ze zelf één is, ziet ze alles als één. 3Haar betekenis ligt in eenheid. 4En ze moet wel ontgaan aan de denkgeest die denkt dat ze partijdig of gedeeltelijk is. 5Er is geen liefde dan die van God, en alle liefde is de Zijne. 6Waar liefde afwezig is regeert geen ander principe. 7Liefde is een wet zonder tegendeel. 8Haar heelheid is de kracht die alles bijeenhoudt, de schakel tussen de Vader en de Zoon die Hen beiden voor eeuwig als hetzelfde samenbindt.

4. 1Geen cursus die tot doel heeft jou te leren je te herinneren wat jij werkelijk bent, kan nalaten te benadrukken dat er nooit een verschil kan zijn tussen wat jij werkelijk bent en wat liefde is. 2De betekenis van liefde is jouw betekenis en wordt gedeeld door God Zelf. 3Want wat jij bent, is wat Hij is. 4Er is geen liefde dan die van Hem, en wat Hij is, is al wat er is. 5Hemzelf is geen beperking opgelegd, en dus ben jij eveneens onbeperkt.

5. 1Geen wet waaraan de wereld gehoorzaamt, kan jou helpen de betekenis van liefde te bevatten. 2Wat de wereld gelooft, werd gemaakt om de betekenis van liefde te verbergen en die duister en geheim te houden. 3Er is geen enkel principe dat door de wereld hooggehouden wordt, dat niet indruist tegen de waarheid van wat liefde is en wat jij bent.

6. 1Probeer niet in de wereld jouw Zelf te vinden. 2Liefde wordt niet gevonden in duisternis en dood. 3Toch is ze volkomen duidelijk voor ogen die zien en oren die de Stem van de liefde horen. 4Vandaag oefenen we om je denkgeest vrij te maken van alle wetten waaraan jij denkt te moeten gehoorzamen, van alle beperkingen waaronder je gebukt gaat en alle veranderingen die volgens jou deel uitmaken van het menselijk lot. 5Vandaag zetten we de allergrootste stap die deze cursus verlangt in je voortgang naar zijn vastgestelde doel.

7. 1Als je vandaag ook maar het vaagste begrip verkrijgt van wat liefde betekent, heb jij een onmetelijke afstand en een in tijd ontelbaar aantal jaren overbrugd op de weg naar je verlossing. 2Laten we dan samen vandaag met blijdschap enige tijd aan God geven en begrijpen dat dit het allerbeste gebruik van de tijd is dat er is.

8. 1Ontsnap vandaag gedurende twee keer vijftien minuten aan elke wet waarin jij nu gelooft. 2Stel je denkgeest open en rust. 3Aan de wereld die jou gevangen schijnt te houden, kan iedereen ontsnappen die er niet aan is verknocht. 4Neem alle waarde terug die jij aan haar povere aanbiedingen en onzinnige geschenken hebt gehecht, en laat de gave van God ze allemaal vervangen.

9. 1Roep je Vader aan, in de zekerheid dat Zijn Stem zal antwoorden. 2Hijzelf heeft dit beloofd. 3En Hijzelf zal een vonk van waarheid in je denkgeest plaatsen, overal waar jij een onjuiste overtuiging of een duister waanbeeld van je eigen werkelijkheid en van wat liefde betekent, opgeeft. 4Hij zal vandaag door je loze gedachten heenstralen en je helpen de waarheid van de liefde te begrijpen. 5In liefdevolle mildheid zal Hij bij jou verblijven, wanneer je Zijn Stem toestaat om aan je schone en open denkgeest de betekenis van liefde te leren. 6En Hij zal de les met Zijn Liefde zegenen.

10. 1Vandaag vallen de talloze toekomstige jaren van wachten op de verlossing weg tegenover de tijdloosheid van wat jij leert. 2Laten wij vandaag dankzeggen dat ons een toekomst zoals het verleden blijft bespaard. 3Vandaag laten we het verleden achter ons, om het voorgoed te vergeten. 4En we slaan onze ogen op naar een ander heden, waarin een toekomst daagt die in elk opzicht van het verleden verschilt.

11. 1Deze prille wereld is als een pasgeboren kind. 2En wij zullen haar in gezondheid en kracht zien groeien om haar zegen uit te stralen over allen die komen leren de wereld aan de kant te zetten waarvan zij dachten dat die was gemaakt in haat om de vijand van de liefde te zijn. 3Nu zijn zij allen samen met ons bevrijd. 4Nu zijn zij allen onze broeders in Gods Liefde.

12. 1We zullen de hele dag door aan hen denken, omdat we geen deel van onszelf kunnen uitsluiten van onze liefde als we ons Zelf willen kennen. 2Denk minstens drie keer per uur aan iemand die de reis met jou maakt en gekomen is om te leren wat jij leren moet. 3En zodra hij in je gedachten opkomt, geef hem dan deze boodschap van jouw Zelf:

4Ik zegen jou, broeder, met de Liefde van God, die ik met jou delen wil. 5Want ik wil de vreugdevolle les leren dat er geen liefde is dan die van God, van jou, van mij, van iedereen.