Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 125

In stilte ontvang ik vandaag Gods Woord.

1. 1Laat deze dag er een zijn van stilheid en van rustig luisteren. 2Je Vader wil dat je Zijn Woord hoort vandaag. 3Hij roept jou toe vanuit de diepte van je denkgeest waar Hij vertoeft. 4Hoor Hem vandaag. 5Geen vrede is er mogelijk zolang Zijn Woord niet overal ter wereld wordt gehoord, zolang jouw denkgeest niet, in stil luisteren, de boodschap aanvaardt die de wereld moet horen om de stille tijd van vrede in te luiden.

2. 1Deze wereld zal door middel van jou veranderen. 2Geen ander middel kan haar redden, want Gods plan is eenvoudig dit: de Zoon van God is vrij zichzelf te verlossen, omdat hem het Woord van God gegeven is als zijn Gids, voor eeuwig in zijn denkgeest en aan zijn zijde om hem met zekerheid naar zijn Vaders huis te leiden, krachtens zijn eigen wil, eeuwig vrij zoals die van God. 3Hij wordt niet door dwang geleid, alleen door liefde. 4Hij wordt niet geoordeeld, maar alleen geheiligd.

3. 1In stilheid zullen we vandaag Gods Stem horen, zonder inmenging van onze kleine gedachten, zonder onze persoonlijke verlangens, en zonder enige beoordeling van Zijn heilig Woord. 2We zullen onszelf niet oordelen vandaag, want wat wij zijn, kan niet worden geoordeeld. 3We houden ons afzijdig van elk oordeel dat de wereld over de Zoon van God heeft geveld. 4Ze kent hem niet. 5Vandaag zullen wij niet naar de wereld luisteren, maar in stilte wachten op Gods Woord.

4. 1Hoor, heilige Zoon van God, jouw Vader spreken. 2Zijn Stem wil jou Zijn heilig Woord geven om over de wereld het nieuws van verlossing en het heilige tijdperk van vrede te verspreiden. 3We komen vandaag tezamen bij de troon van God, de stille plaats in de denkgeest waar Hij eeuwig vertoeft, in de heiligheid die Hij geschapen heeft en nooit verlaten zal.

5. 1Hij heeft niet gewacht met jou Zijn Woord te geven tot jij jouw denkgeest aan Hem teruggaf. 2Hij heeft Zich niet voor jou verborgen terwijl jij een tijdje van Hem afdwaalde. 3Hij koestert de illusies niet die jij er over jezelf opna houdt. 4Hij kent Zijn Zoon en wil dat hij deel van Hem blijft, ongeacht diens dromen, ongeacht diens dwaze overtuiging dat zijn wil niet van hemzelf is.

6. 1Vandaag spreekt Hij tot jou. 2Zijn Stem wacht op jouw stilte, want Zijn Woord kan niet worden gehoord voordat jouw denkgeest een poosje stil is, en zinloze verlangens tot bedaren zijn gebracht. 3Wacht in rust op Zijn Woord. 4Er is een vrede in jou waarop je vandaag een beroep kunt doen om je hoogst heilige denkgeest klaar te helpen maken om de Stem te horen die namens zijn Schepper spreekt.

7. 1Geef vandaag driemaal, op tijden die het meest voor stilte zijn geschikt, tien minuten die uitgezonderd worden van het luisteren naar de wereld, en verkies in plaats daarvan rustig en kalm te luisteren naar het Woord van God. 2Hij spreekt van nader dan je hart tot jou. 3Zijn Stem is dichterbij dan je hand. 4Zijn Liefde is alles wat jij bent en wat Hij is: hetzelfde als jij, en jij hetzelfde als Hij.

8. 1Het is jouw stem waarnaar je luistert wanneer Hij tot jou spreekt. 2Het is jouw woord dat Hij spreekt. 3Het is het Woord van vrijheid en vrede, van eenheid van wil en doel, zonder enige afgescheidenheid of onenigheid in de ene Denkgeest van Vader en van Zoon. 4Luister in stilte naar je Zelf vandaag, en laat Hij jou vertellen dat God Zijn Zoon nooit verlaten heeft, en jij nooit je Zelf.

9. 1Wees alleen maar stil. 2Jij hebt geen andere regel dan deze nodig om je vandaag door je oefenen te laten verheffen boven het denken van de wereld, en jouw visie los te maken van de ogen van het lichaam. 3Wees alleen maar stil en luister. 4Je zult het Woord horen waarin de Wil van God de Zoon zich met zijn Vaders Wil verbindt, ermee vereend, zonder dat er illusies staan tussen wat volledig ondeelbaar en waar is. 5Wees bij het verstrijken van elk uur vandaag een ogenblik stil, en herinner jezelf eraan dat jij een speciaal doel hebt voor deze dag: het Woord van God in stilte te ontvangen.