Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 111

Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:

1. 1(91) Wonderen worden gezien in het licht.

2Ik kan in het duister niet zien. 3Laat het licht van heiligheid en waarheid mijn denkgeest verlichten, en laat me de onschuld in mij zien.

2. 1(92) Wonderen worden gezien in het licht, en licht en kracht zijn één.

2Ik zie door kracht, Gods geschenk aan mij. 3Mijn zwakheid is het duister dat verdreven wordt door Zijn geschenk, dat mij Zijn kracht daarvoor in de plaats geeft.

3. 1Op het hele uur:
2Wonderen worden gezien in het licht.

3Op het halve uur:
4Wonderen worden gezien in het licht, en licht en kracht zijn één.