Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 110

Ik ben zoals God mij geschapen heeft.

1. 1Het idee van vandaag zullen we van tijd tot tijd herhalen. 2Want deze ene gedachte volstaat om jou en de wereld te verlossen, als je geloofde dat ze waar is. 3Haar waarheid zou betekenen dat jij in jezelf geen veranderingen hebt aangebracht die werkelijkheid bezitten, noch het universum veranderd hebt zodat wat God geschapen heeft, vervangen werd door angst en kwaad, ellende en dood. 4Als jij blijft zoals God jou geschapen heeft, heeft angst geen betekenis, is kwaad niet werkelijk en bestaan dood en ellende niet.

2. 1Het idee van vandaag is daarom het enige wat jij nodig hebt om totale correctie je denkgeest te laten genezen, en je de volmaakte visie te geven die alle vergissingen herstelt die enige denkgeest ooit of ergens heeft begaan. 2Het volstaat om het verleden te genezen en de toekomst vrij te maken. 3Het volstaat om het heden te kunnen aanvaarden zoals het is. 4Het volstaat om tijd het middel te laten zijn waarmee heel de wereld kan leren te ontsnappen aan de tijd, en aan elke verandering die de tijd in het voorbijgaan schijnt mee te brengen.

3. 1Als jij blijft zoals God jou geschapen heeft, kunnen verschijningsvormen de waarheid niet vervangen, kan gezondheid niet verkeren in ziekte, noch dood de vervanging van leven zijn, of angst van liefde. 2Dit alles heeft niet plaatsgevonden, als jij blijft zoals God jou geschapen heeft. 3Je hebt geen andere gedachte dan deze nodig om verlossing de wereld te laten verlichten en haar van het verleden te bevrijden.

4. 1In deze ene gedachte is heel het verleden ongedaan gemaakt, het heden verlost om zich kalm uit te breiden in een tijdloze toekomst. 2Als jij bent zoals God jou geschapen heeft, dan heeft er geen afscheiding plaatsgevonden tussen jouw denkgeest en de Zijne, geen splitsing van jouw denkgeest en andere denkgeesten, en is er alleen eenheid geweest binnen die van jou.

5. 1De genezende kracht van het idee van vandaag is onbegrensd. 2Het is de wieg van alle wonderen, de grote hersteller van de waarheid in het bewustzijn van de wereld. 3Oefen het idee van vandaag in dankbaarheid. 4Dit is de waarheid die jou vrij komt maken. 5Dit is de waarheid die God jou heeft beloofd. 6Dit is het Woord waarin alle verdriet eindigt.

6. 1Begin je oefenperioden van vijf minuten met dit citaat uit het tekstboek:

2Ik ben zoals God mij geschapen heeft. 3Zijn Zoon kan niet lijden.
4En ik ben Zijn Zoon.

7. 1Probeer dan, met deze uitspraak stevig in gedachten, in je denkgeest het Zelf te ontdekken dat de heilige Zoon van God Zelf is.

8. 1Zoek Hem binnenin je die Christus in jou is, de Zoon van God en broeder voor de wereld; de Verlosser die voor eeuwig is verlost, met de macht eenieder te verlossen die Hem, hoe zacht ook, aanraakt, vragend om het Woord dat hem zegt dat hij een broeder is van Hem.

9. 1Jij bent zoals God jou geschapen heeft. 2Eer vandaag jouw Zelf. 3Laat de gesneden beelden die jij vervaardigd hebt om als Zoon van God te dienen in plaats van wat hij is, niet vereerd worden vandaag. 4Diep in je denkgeest wacht de heilige Christus in je erop dat jij Hem als jouzelf erkent. 5En jij bent verloren en kent jezelf niet zolang Hij niet erkend is en niet gekend.

10. 1Zoek Hem vandaag en vind Hem. 2Hij zal jouw Verlosser van alle afgoden zijn die jij hebt gemaakt. 3Want wanneer je Hem vindt, zul jij begrijpen hoe waardeloos jouw afgoden zijn en hoe vals de beelden waarvan jij geloofde dat jij dat was. 4Vandaag zetten we een grote stap voorwaarts naar de waarheid door afgoden los te laten en onze handen, ons hart en onze denkgeest open te stellen voor God vandaag.

11. 1We zullen de hele dag door aan Hem denken met een dankbaar hart en liefdevolle gedachten voor allen die we vandaag ontmoeten. 2Want dat is de manier waarop we ons Hem herinneren. 3En we zeggen, opdat we herinnerd zullen worden aan Zijn Zoon, ons heilige Zelf, de Christus in ieder van ons:

4Ik ben zoals God mij geschapen heeft.

5Laten we deze waarheid verkondigen zo vaak we kunnen. 6Dit is het Woord van God dat jou vrijmaakt. 7Dit is de sleutel die de poort van de Hemel opent en jou binnenlaat in de vrede van God en Zijn eeuwigheid.