Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 94

Ik ben zoals God mij geschapen heeft.

1. 1Vandaag gaan we voort met het ene idee dat volledige verlossing brengt, de ene verklaring die elke vorm van verleiding ontkracht, de ene gedachte die het ego tot zwijgen brengt en volledig ongedaan maakt. 2Jij bent zoals God jou geschapen heeft. 3De geluiden van deze wereld verstommen, de beelden van deze wereld verdwijnen en alle gedachten die deze wereld ooit heeft bevat, worden door dit ene idee voorgoed weggevaagd. 4Hier is de verlossing volbracht. 5Hier is wijsheid hervonden.

2. 1Het ware licht is kracht, en kracht is zondeloosheid. 2Als je zo blijft als God jou geschapen heeft, moet je wel sterk zijn en moet het licht wel in jou zijn. 3Hij die je zondeloosheid zeker stelde, moet ook jouw waarborg zijn voor kracht en licht. 4Jij bent zoals God jou geschapen heeft. 5De duisternis kan niet de heerlijkheid van Gods Zoon verbergen. 6Jij staat in het licht, sterk in de zondeloosheid waarin je werd geschapen en waarin je zult blijven tot in alle eeuwigheid.

3. 1Vandaag zullen we opnieuw de eerste vijf minuten van elk uur dat je wakker bent, besteden aan een poging de waarheid in jou te voelen. 2Begin deze perioden van onderzoek met de volgende woorden:

3Ik ben zoals God mij geschapen heeft.
4Ik ben Zijn Zoon in alle eeuwigheid.

5Probeer nu de Zoon van God in jou te bereiken. 6Dit is het Zelf dat nooit gezondigd heeft, noch ooit een beeld heeft gemaakt ter vervanging van de werkelijkheid. 7Dit is het Zelf dat Zijn thuis in God nooit verlaten heeft om ongewis in de wereld te leven. 8Dit is het Zelf dat geen angst kent, noch Zich een voorstelling maken kan van verlies, lijden of dood.

4. 1Om dit doel te bereiken wordt van jou niets anders verlangd dan dat je alle afgoden en zelfbeelden opzijzet, voorbijgaat aan de lijst eigenschappen, de goede zowel als de slechte, die jij jezelf toegeschreven hebt, en in stille afwachting op de waarheid wacht. 2God Zelf heeft beloofd dat die geopenbaard zal worden aan ieder die erom vraagt. 3Jij vraagt er nu om. 4Jij kunt niet falen, omdat Hij niet falen kan.

5. 1Als je niet aan het vereiste kunt voldoen elke eerste vijf minuten van het uur te oefenen, roep jezelf dan tenminste elk uur in herinnering:

2Ik ben zoals God mij geschapen heeft.
3Ik ben Zijn Zoon in alle eeuwigheid.

4Zeg vandaag regelmatig tegen jezelf dat jij bent zoals God jou geschapen heeft. 5En vergeet niet om op iedereen die jou lijkt te irriteren, met deze woorden te reageren:

6Jij bent zoals God jou geschapen heeft.
7Jij bent Zijn Zoon in alle eeuwigheid.

8Doe er vandaag alles aan de oefeningen elk uur te doen. 9Elk daarvan zal een reuzenschrede op weg naar je verlossing zijn, en een mijlpaal in het aanleren van het denksysteem dat in deze cursus wordt uiteengezet.