Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 91

Wonderen worden gezien in het licht.

1. 1Het is belangrijk in gedachten te houden dat wonderen en visie noodzakelijkerwijs samengaan. 2Dit moet worden herhaald, telkens weer herhaald. 3Het is een centraal idee in jouw nieuwe denksysteem en de waarneming die het in het leven roept. 4Het wonder is altijd aanwezig. 5Zijn aanwezigheid wordt niet veroorzaakt door jouw visie; zijn afwezigheid is niet het resultaat van jouw onvermogen te zien. 6Alleen je bewustzijn van wonderen is beïnvloed. 7Je zult ze zien in het licht; je zult ze niet zien in het donker.

2. 1Voor jou is licht dus van doorslaggevend belang. 2Zolang je in het duister verblijft, blijft het wonder ongezien. 3Aldus ben je ervan overtuigd dat het er niet is. 4Dit volgt uit de premissen waaruit de duisternis ontstaat. 5De ontkenning van het licht leidt tot het onvermogen het waar te nemen. 6Onvermogen het licht waar te nemen is hetzelfde als duisternis waarnemen. 7Het licht is dan nutteloos voor jou, ook al is het er. 8Je kunt het niet gebruiken, omdat zijn aanwezigheid jou onbekend is. 9En de schijnbare werkelijkheid van de duisternis maakt het begrip licht betekenisloos.

3. 1Te horen krijgen dat wat jij niet ziet er toch is, klinkt jou als waanzin in de oren. 2Het is erg moeilijk ervan overtuigd te raken dat het waanzin is niet te zien wat er is, en in plaats daarvan te zien wat er niet is. 3Je twijfelt er niet aan dat de ogen van het lichaam kunnen zien. 4Je twijfelt er niet aan dat de beelden die ze jou vertonen werkelijkheid zijn. 5Jij stelt je vertrouwen in de duisternis, niet in het licht. 6Hoe kan dit worden omgekeerd? 7Voor jou is het onmogelijk, maar hier sta je niet alleen voor.

4. 1Je inspanningen, hoe gering die ook mogen zijn, worden krachtig ondersteund. 2Als je besefte hoe groot die kracht is, zouden je twijfels verdwijnen. 3Vandaag zullen we ons aan een poging wijden jou deze kracht te laten voelen. 4Wanneer jij de kracht in je gevoeld hebt die alle wonderen moeiteloos binnen je bereik brengt, zul je niet twijfelen. 5De wonderen die door jouw gevoel van zwakheid verborgen worden gehouden, zullen plots in je bewustzijn opduiken zodra jij de kracht in je voelt.

5. 1Reserveer vandaag drie keer ongeveer tien minuten voor een stille tijd waarin jij probeert je zwakheid achter je te laten. 2Dit valt heel eenvoudig te bereiken wanneer je jezelf instrueert dat jij niet een lichaam bent. 3Je laat je vertrouwen uitgaan naar wat jij wilt en je geeft je denkgeest dienovereenkomstig instructies. 4Je wil blijft jouw leraar, en je wil heeft alle kracht te doen wat hij verlangt. 5Jij kunt aan het lichaam ontsnappen als je dat verkiest. 6Je kunt de kracht in jou ervaren.

6. 1Begin de langere oefenperioden met de volgende formulering van werkelijke oorzaak-en-gevolg-relaties:

2Wonderen worden gezien in het licht.
3De ogen van het lichaam nemen het licht niet waar.
4Maar ik ben niet een lichaam. 5Wat ben ik?

6De vraag waarmee deze formulering eindigt, is nodig voor onze oefeningen vandaag. 7Wat jij denkt dat je bent is een overtuiging die ongedaan moet worden gemaakt. 8Maar wat jij werkelijk bent, moet jou worden geopenbaard. 9De overtuiging dat je een lichaam bent vraagt om correctie, omdat het een vergissing is. 10De waarheid van wat jij bent doet een beroep op de kracht in jou om je bewust te maken van hetgeen door die vergissing wordt verhuld.

7. 1Als je niet een lichaam bent, wat ben jij dan? 2Je moet je bewust zijn van wat de Heilige Geest aanwendt om in jouw denkgeest het beeld van een lichaam te vervangen. 3Je moet iets voelen waarin jij je vertrouwen kunt stellen op het moment dat je dat weghaalt van het lichaam. 4Je hebt een echte ervaring van iets anders nodig, iets stevigers en zekerders, meer je vertrouwen waard en werkelijk aanwezig.

8. 1Als je niet een lichaam bent, wat ben jij dan? 2Vraag dit in alle oprechtheid en besteed er dan enkele minuten aan om je verkeerde gedachten over je eigenschappen te laten corrigeren en te laten vervangen door hun tegendeel. 3Zeg bijvoorbeeld:

4Ik ben niet zwak, maar sterk.
5Ik ben niet hulpeloos, maar door en door krachtig.
6Ik ben niet begrensd, maar onbegrensd.
7Ik ken geen twijfel, maar ben zeker.
8Ik ben geen illusie, maar werkelijkheid.
9Ik kan in het duister niet zien, maar wel in het licht.

9. 1Probeer in de tweede fase van de oefenperiode deze waarheden over jezelf te ervaren. 2Concentreer je in het bijzonder op het ervaren van kracht. 3Onthoud dat elk gevoel van zwakheid te maken heeft met de overtuiging dat jij een lichaam bent, een overtuiging die op een vergissing berust en geen geloof verdient. 4Probeer je geloof ervan los te maken, al is het maar voor even. 5Al verder gaande zul je eraan gewend raken om trouw te blijven aan wat waardevoller in jou is.

10. 1Ontspan je voor de rest van de oefenperiode, in het vertrouwen dat je inspanningen, hoe pover ook, volledig gesteund worden door de kracht van God en al Zijn Gedachten. 2Van Hen zal jouw kracht komen. 3Door Hun krachtige steun zul jij de kracht in je voelen. 4Zij zijn met jou verenigd in deze oefenperiode, waarin jij eenzelfde doel hebt als Zij. 5Hun licht is het licht waarin jij wonderen zult zien, want Hun kracht is de jouwe. 6Hun kracht wordt jouw ogen, opdat jij zult zien.

11. 1Breng jezelf vijf tot zes keer per uur, met redelijk regelmatige tussenpozen, in herinnering dat wonderen worden gezien in het licht. 2Zorg er ook voor dat je verleidingen tegemoettreedt met het idee van vandaag. 3Voor dat speciale doel zou deze vorm nuttig kunnen zijn:

4Wonderen worden gezien in het licht. 5Laat ik vanwege verleidingen mijn ogen niet sluiten.