Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 86

Deze ideeën worden vandaag herhaald:

1. 1(71) Alleen Gods verlossingsplan zal werken.

2Het is zinloos voor mij om in het wilde weg naar verlossing te zoeken. 3Ik heb haar in veel mensen en veel dingen gezien, maar wanneer ik mijn hand ernaar uitstrekte, was ze daar niet. 4Ik heb me vergist in waar ze is. 5Ik heb me vergist in wat ze is. 6Ik zal geen vruchteloze zoektocht meer ondernemen. 7Alleen Gods verlossingsplan zal werken. 8En ik verheug me, omdat Zijn plan nooit mislukken kan.

2. 1Hieronder volgen enkele suggesties om dit idee in een concreet geval toe te passen:

2Gods verlossingsplan zal mij verlossen van hoe ik dit waarneem.
3Dit vormt geen uitzondering in Gods plan voor mijn verlossing.
4Laat ik dit alleen maar zien in het licht van Gods verlossingsplan.

3. 1(72) Grieven koesteren is een aanval op Gods verlossingsplan.

2Grieven koesteren is een poging te bewijzen dat Gods verlossingsplan niet werkt. 3Toch werkt alleen Zijn plan. 4Door grieven te koesteren weer ik dus mijn enige hoop op verlossing uit mijn bewustzijn. 5Ik wil niet langer op deze waanzinnige manier verijdelen wat in mijn hoogste belang is. 6Ik wil Gods verlossingsplan aanvaarden en gelukkig zijn.

4. 1Concrete toepassingen van dit idee kunnen de volgende vorm krijgen:

2Ik maak een keuze tussen verkeerde waarneming en verlossing, terwijl ik hiernaar kijk.
3Als ik hierin reden tot grieven zie, zie ik niet de reden voor mijn verlossing.
4Dit vraagt om verlossing, niet om een aanval.