Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 41

God vergezelt me, waar ik ook ga.

1. 1Het idee van vandaag zal uiteindelijk het gevoel van eenzaamheid en verlatenheid dat alle afgescheidenen ervaren volledig overwinnen. 2Depressiviteit is een onvermijdelijke consequentie van afscheiding. 3Net als verontrusting, tobberij, een diep gevoel van hulpeloosheid, ellende, lijden en intense angst voor verlies.

2. 1De afgescheidenen hebben vele ‘remedies’ uitgevonden tegen wat zij menen dat de ‘kwalen van de wereld’ zijn. 2Maar het enige wat ze niet doen is de realiteit van het probleem in twijfel trekken. 3Voor de gevolgen ervan bestaat echter geen remedie, aangezien het probleem niet reëel is. 4Het idee voor vandaag bezit de kracht aan al deze dwaasheid voorgoed een eind te maken. 5En dwaasheid is het, ondanks de ernstige en tragische vormen die het aannemen kan.

3. 1Diep in jou is alles wat volmaakt is, klaar om door jou heen naar de wereld uit te stralen. 2Het zal een remedie zijn voor alle verdriet en pijn en angst en verlies, omdat het de denkgeest genezen zal die dacht dat deze dingen werkelijk waren en geleden heeft vanwege zijn trouw hieraan.

4. 1Je kunt nooit van je volmaakte heiligheid worden beroofd, omdat de Bron daarvan je vergezelt, waar je ook gaat. 2Je kunt nooit lijden, omdat de Bron van alle vreugde je vergezelt, waar je ook gaat. 3Je kunt nooit alleen zijn, omdat de Bron van alle leven je vergezelt, waar je ook gaat. 4Niets kan jouw innerlijke vrede tenietdoen, omdat God je vergezelt, waar je ook gaat.

5. 1We begrijpen dat je dit allemaal niet gelooft. 2Hoe zou je ook, wanneer de waarheid diep in jou verborgen ligt, onder een zware wolk van waanzinnige gedachten, dicht en verhullend, die niettemin alles vertegenwoordigt wat jij ziet? 3Vandaag zullen we onze eerste echte poging doen voorbij deze zware, donkere wolk te komen en er doorheen te gaan naar het licht daarachter.

6. 1Er zal vandaag maar één langere oefenperiode zijn. 2Ga ‘s morgens, zo mogelijk meteen na het opstaan, drie tot vijf minuten rustig zitten, met je ogen dicht. 3Herhaal aan het begin van de oefenperiode heel langzaam het idee van vandaag. 4Doe daarna geen enkele moeite aan iets te denken. 5Probeer in plaats daarvan een gevoel van inkeer tot jezelf te krijgen, voorbij alle nutteloze gedachten van de wereld. 6Probeer heel diep je eigen denkgeest binnen te gaan, en houd die vrij van alle gedachten die je aandacht zouden kunnen afleiden.

7. 1Je kunt het idee van tijd tot tijd herhalen als jou dat helpt. 2Maar probeer bovenal in jezelf te verzinken, weg van de wereld en al haar dwaze gedachten. 3Je probeert verder te reiken dan al deze dingen. 4Je probeert uiterlijke schijn achter je te laten en nader te komen tot de werkelijkheid.

8. 1Het is heel goed mogelijk God te bereiken. 2In feite is het heel makkelijk, omdat dit de allernatuurlijkste zaak ter wereld is. 3Je zou zelfs kunnen zeggen dat dit het enige natuurlijke ter wereld is. 4De weg zal zich voor jou openen als je gelooft dat het mogelijk is. 5Deze oefening kan verbluffende resultaten opleveren, zelfs al bij de eerste poging, en heeft vroeg of laat altijd succes. 6Op de bijzonderheden van dit soort oefening zullen we later verder ingaan. 7Maar totaal mislukken zal het nooit en onmiddellijk succes is mogelijk.

9. 1Gebruik deze hele dag het idee van vandaag veelvuldig, en herhaal het dan heel langzaam, liefst met de ogen dicht. 2Denk aan wat je zegt, wat de woorden betekenen. 3Concentreer je op de heiligheid die ze ten aanzien van jou inhouden, op het altijd aanwezige metgezelschap dat jouw deel is, op de volledige bescherming die jou omringt.

10. 1Je kunt je inderdaad veroorloven te lachen om angstgedachten wanneer je bedenkt dat God jou vergezelt, waar jij ook gaat.