Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 27

Ik wil niets liever dan zien.

1. 1Het idee van vandaag drukt meer uit dan louter vastberadenheid. 2Het geeft visie de voorrang boven je andere wensen. 3Misschien aarzel je om het idee te gebruiken, vanwege het feit dat je er niet zeker van bent dat je het werkelijk meent. 4Dat is niet van belang. 5Het doel van de oefeningen van vandaag is om het moment waarop het idee volkomen waar zal zijn een beetje dichterbij te brengen.

2. 1De verleiding is misschien groot te geloven dat er een of ander offer van je wordt gevraagd wanneer jij zegt dat je niets liever wilt dan zien. 2Als je je onbehaaglijk gaat voelen over het gebrek aan voorbehoud daarin, voeg dan toe:

3Visie kost niemand iets.

4Als de angst voor verlies je parten blijft spelen, voeg dan vervolgens toe:

5Ze kan alleen maar een zegen zijn.

3. 1Het idee voor vandaag moet vaak worden herhaald om maximaal profijt te bieden. 2Het behoort op z’n minst elk half uur te worden gedaan, en zo mogelijk vaker. 3Wellicht kun je het elke vijftien of twintig minuten proberen. 4Het valt aan te raden dat je bij het ontwaken, of kort daarna, bepaalt om de hoeveel tijd je het idee herhaalt en probeert je daar de hele dag aan te houden. 5Het zal niet moeilijk zijn dit te doen, zelfs wanneer je aan een gesprek deelneemt of op dat moment een andere bezigheid hebt. 6Je kunt altijd wel één kort zinnetje in jezelf herhalen zonder daarbij iets te verstoren.

4. 1De echte vraag is: hoe vaak zul je eraan denken? 2Hoe graag wil je dat het idee van vandaag waar is? 3Geef op een van deze vragen antwoord en je hebt ook de andere beantwoord. 4Waarschijnlijk zul je een aantal toepassingen overslaan en misschien zelfs behoorlijk wat. 5Laat dit jou niet van de wijs brengen, maar probeer je vanaf dat moment weer aan je tijdschema te houden. 6Als je ook maar één keer vandaag het gevoel hebt dat je volkomen oprecht was toen je het idee van deze dag herhaalde, kun je ervan op aan dat je jezelf vele jaren inspanning hebt bespaard.