Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 208

Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.
Want ik blijf wat ik ben, zo schiep God mij.

1. 1(188) De vrede van God straalt nu in mij.

2Ik zal stil zijn en de aarde met mij stil laten zijn. 3En in die stilheid vinden wij de vrede van God. 4Ze verblijft in mijn hart dat van God Zelf getuigt.

5Ik ben niet een lichaam. 6Ik ben vrij.
7Want ik blijf wat ik ben, zo schiep God mij.