Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 20

Ik ben vastbesloten te zien.

1. 1We zijn tot dusver nogal ongedwongen met onze oefenperioden omgesprongen. 2Er is zo goed als geen poging gedaan het tijdstip voor de uitvoering ervan aan te geven, er werd maar een minimale inspanning vereist, en er werd zelfs geen actieve medewerking en belangstelling gevraagd. 3Deze benadering werd met opzet zo gekozen en heel zorgvuldig gepland. 4We hebben het cruciale belang van de omkering van je denken niet uit het oog verloren. 5De verlossing van de wereld hangt ervan af. 6Maar zien zul je niet, als je meent dat je onder dwang staat en als je toegeeft aan wrevel en verzet.

2. 1Dit is de eerste maal dat we moeite doen om structuur aan te brengen. 2Begrijp dit niet verkeerd als een poging om dwang of druk uit te oefenen. 3Jij wilt verlossing. 4Jij wilt gelukkig zijn. 5Jij wilt vrede. 6Dat alles heb je nu niet, omdat je denkgeest volkomen ongedisciplineerd is en je geen onderscheid kunt maken tussen vreugde en verdriet, plezier en pijn, liefde en angst. 7Je leert ze nu van elkaar te onderscheiden. 8En groot zal waarlijk je beloning zijn.

3. 1Het enige wat voor visie nodig is, is jouw besluit om te zien. 2Wat je wilt is al van jou. 3Vat de geringe inspanning die van jou gevraagd wordt niet ten onrechte op als een teken dat ons doel van weinig waarde is. 4Kan de verlossing van de wereld een onbetekenend doel zijn? 5En kan de wereld verlost worden als jij niet wordt verlost? 6God heeft één Zoon, en hij is de opstanding en het leven. 7Zijn wil geschiedt omdat hem alle macht in de Hemel alsook op aarde gegeven is. 8In jouw vastbeslotenheid om te zien wordt visie jou gegeven.

4. 1De oefeningen voor vandaag bestaan erin jezelf er door de dag heen aan te herinneren dat jij wilt zien. 2Het idee van vandaag houdt tevens stilzwijgend de erkenning in dat jij nu niet ziet. 3Daarom verklaar je, wanneer je het idee herhaalt, dat je vastbesloten bent je huidige toestand in te ruilen voor een betere, een die jij werkelijk wilt.

5. 1Herhaal vandaag het idee van deze dag minstens twee keer per uur, langzaam en met een positieve instelling, en probeer dit elk half uur te doen. 2Raak niet van slag als je dit vergeet, maar doe echt je best om eraan te denken. 3De extra herhalingen moeten worden toegepast op elke situatie, persoon of gebeurtenis die jouw vrede verstoort. 4Je kunt ze anders zien en je zult ze anders zien. 5Wat je verlangt zul je zien. 6Dat is de werkelijke wet van oorzaak en gevolg zoals die in de wereld werkt.