Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 196

Ik kan alleen mijzelf maar kruisigen.

1. 1Wanneer dit terdege wordt begrepen en in het volle bewustzijn gehouden, zul je niet proberen jezelf schade te berokkenen, of je lichaam tot slaaf van wraak te maken. 2Je zult jezelf niet aanvallen, en je zult beseffen dat door een ander aan te vallen jij alleen jezelf aanvalt. 3Je zult vrij zijn van het waanzinnige geloof dat je door een broeder aan te vallen zelf wordt verlost. 4En je zult begrijpen dat zijn veiligheid de jouwe is, en dat jij door zijn genezing zelf wordt genezen.

2. 1Misschien zul je eerst niet begrijpen hoe in het idee dat we vandaag oefenen een genade kan worden gevonden die grenzeloos is en alles in haar veilige bescherming houdt. 2Het lijkt in feite misschien een teken dat aan straf nooit te ontkomen valt, want het ego, onder druk van wat het als bedreiging ziet, is vlot met het citeren van de waarheid om zijn eigen leugens te redden. 3Toch kan het er niet in slagen de waarheid die het zo gebruikt te begrijpen. 4Maar jij kunt deze dwaze toepassingen leren zien en de betekenis die ze lijken te hebben verwerpen.

3. 1Zo leer je ook je denkgeest dat jij geen ego bent. 2Want de wijzen waarop het ego de waarheid pleegt te verdraaien zullen jou niet meer misleiden. 3Je zult niet geloven dat jij een lichaam bent dat moet worden gekruisigd. 4En je zult in het idee van vandaag het licht van de opstanding aanschouwen en achter alle gedachten aan kruisiging en dood gedachten van bevrijding en leven zien.

4. 1Het idee van vandaag is één stap die we zetten om ons van slavernij naar een staat van volmaakte vrijheid te laten leiden. 2Laten we deze stap vandaag zetten, opdat we snel de weg gaan die de verlossing ons wijst, waarbij we elke stap in de vastgestelde volgorde doen, terwijl de denkgeest zijn lasten één voor één afwerpt. 3Hiervoor hebben we geen tijd nodig. 4Alleen bereidwilligheid. 5Want wat wel duizend jaar lijkt te vergen, kan makkelijk in maar één ogenblik worden gedaan door de genade van God.

5. 1De mistroostige, hopeloze gedachte dat jij anderen kunt aanvallen en zelf kunt ontsnappen, nagelde jou aan het kruis. 2Misschien leek het verlossing. 3Maar het stond slechts voor het geloof dat de angst voor God werkelijk is. 4En wat is dat anders dan de hel? 5Wie kan geloven dat zijn Vader zijn doodsvijand is, gescheiden van hem, eropuit zijn leven te vernietigen en hem uit het universum weg te vagen, zonder dat de angst voor de hel hem om het hart slaat?

6. 1Dit is de vorm van waanzin die jij gelooft als je de angstwekkende gedachte aanvaardt dat je een ander kunt aanvallen en zelf vrij kunt zijn. 2Zolang deze vorm niet is veranderd, is er geen hoop. 3Hoe zou er ontsnapping kunnen zijn, voor jij ziet dat dit in elk geval volslagen onmogelijk moet zijn? 4De angst voor God is iets werkelijks voor ieder die denkt dat deze gedachte waar is. 5En hij zal er de dwaasheid niet van zien, of zelfs maar zien dat die gedachte er is, zodat het mogelijk zou worden die in twijfel te trekken.

7. 1Om die überhaupt in twijfel te trekken moet eerst de vorm van die gedachte tenminste zoveel worden veranderd dat de angst voor vergelding kan afnemen, en moet de verantwoordelijkheid weer in bepaalde mate worden teruggegeven aan jou. 2Van daaruit kun je tenminste overwegen of je langs dit pijnlijke pad voort wilt gaan. 3Totdat deze omslag is volbracht, kun jij niet zien dat het slechts je eigen gedachten zijn die jou angst bezorgen, en dat jouw bevrijding afhangt van jou.

8. 1Onze volgende stappen zullen makkelijk zijn, als jij deze stap vandaag zet. 2Vandaaraf gaan we heel snel vooruit. 3Want wanneer jij eenmaal begrijpt dat het onmogelijk is om te worden gekwetst behalve door jouw eigen gedachten, moet de angst voor God wel verdwijnen. 4Je kunt dan niet meer geloven dat angst van buitenaf veroorzaakt wordt. 5En God, die jij meende te hebben verbannen, kan weer worden verwelkomd in de heilige denkgeest die Hij nooit verlaten heeft.

9. 1Het lied van de verlossing kan zeker worden gehoord in het idee dat we vandaag oefenen. 2Als je alleen maar jezelf kunt kruisigen, heb je de wereld geen leed berokkend, en hoef je niet bang te zijn voor haar vervolging en wraak. 3Evenmin hoef je je in paniek te verbergen voor de dodelijke angst voor God waarachter projectie schuilgaat. 4Wat jij het meest vreest is je verlossing. 5Jij bent sterk, en kracht is wat je verlangt. 6En jij bent vrij, en om je vrijheid blij. 7Je hebt geprobeerd zowel zwak als gevangen te zijn, want je was voor je kracht en vrijheid bang. 8Toch ligt daarin de verlossing.

10. 1Er is een ogenblik waarop panische angst je denkgeest zo volkomen in zijn greep schijnt te houden dat ontsnappen volslagen hopeloos lijkt. 2Wanneer jij eens en voor altijd beseft dat jij bang bent voor jezelf, dan neemt de denkgeest zichzelf als gespleten waar. 3En dit was verborgen zolang jij geloofde dat een aanval naar buiten kon worden gericht en van buiten naar binnen kon worden geretourneerd. 4Het leek een vijand buiten jou voor wie jij bang moest zijn. 5En dus werd een god buiten jou je doodsvijand, de bron van angst.

11. 1Nu wordt er een ogenblik lang een moordenaar binnenin jou waargenomen, op jouw dood belust en vastbesloten straf voor jou te beramen, tot het moment dat hij eindelijk doden kan. 2Maar in dat ogenblik ligt tevens het moment waarop verlossing komt. 3Want de angst voor God is verdwenen. 4En je kunt Hem vragen om jou door Zijn Liefde van illusies te verlossen, terwijl je Hem Vader noemt en jouzelf Zijn Zoon. 5Bid dat het ogenblik er snel mag zijn,––vandaag. 6Stap weg van de angst en kom nader tot de liefde.

12. 1Er is geen Gedachte van God die jou niet vergezelt om je te helpen dat moment te bereiken en er snel, veilig en voor altijd doorheen te gaan. 2Wanneer de angst voor God verdwenen is resten er geen belemmeringen meer tussen jou en de heilige vrede van God. 3Hoe mild en genadig is het idee dat we oefenen! 4Heet het naar behoren welkom, want het is je bevrijding. 5Jouw denkgeest kan inderdaad niemand anders proberen te kruisigen dan jou. 6Maar ook je verlossing zal afkomstig zijn van jou.