Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 17

Ik zie geen neutrale dingen.

1. 1Dit idee is een volgende stap in de richting van het herkennen hoe oorzaak en gevolg werkelijk in de wereld opereren. 2Je ziet geen neutrale dingen omdat je geen neutrale gedachten hebt. 3Het is altijd de gedachte die eerst komt, ondanks de verleiding te geloven dat het precies omgekeerd is. 4Dit is niet de manier waarop de wereld denkt, maar je moet leren dat het de manier is waarop jij denkt. 5Als dit niet zo was, zou waarneming geen oorzaak hebben en zelf de oorzaak van realiteit zijn. 6Gezien haar hoogst veranderlijke aard is dit allerminst waarschijnlijk.

2. 1Wanneer je het idee van vandaag toepast, zeg dan tegen jezelf, met open ogen:

2Ik zie geen neutrale dingen, want ik heb geen neutrale gedachten.

3Kijk dan om je heen en laat je blik lang genoeg op elk ding dat je opmerkt rusten om te zeggen:

4Ik zie geen neutrale ______, want mijn gedachten over ______ zijn niet neutraal.

5Zo kun je bijvoorbeeld zeggen:

6Ik zie geen neutrale muur, want mijn gedachten over muren zijn niet neutraal.
7Ik zie geen neutraal lichaam, want mijn gedachten over lichamen zijn niet neutraal.

3. 1Zoals gewoonlijk is het van wezenlijk belang dat je geen onderscheid maakt tussen wat jij als bezield of onbezield, als plezierig dan wel onplezierig beschouwt. 2Wat jij ook mag geloven, je ziet niets wat werkelijk levend of wat werkelijk verheugend is. 3Dat komt omdat jij je vooralsnog niet bewust bent van enige gedachte die werkelijk waar en dus werkelijk vreugdevol is.

4. 1Drie of vier speciale oefenperioden zijn aanbevelenswaard, en minimaal drie zijn er nodig voor maximaal profijt, ook al voel je weerstand. 2Maar als dat zo is, kun je de lengte van de oefenperiode terugbrengen tot minder dan ongeveer de minuut die anders aanbevolen wordt.