Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 159

Ik geef de wonderen die ik ontvangen heb.

1. 1Niemand kan geven wat hij niet ontvangen heeft. 2Iets geven vereist eerst dat jij het in eigen bezit hebt. 3Hierin stemmen de wetten van de Hemel en de wereld overeen. 4Maar hier ook lopen ze uiteen. 5De wereld gelooft dat je iets moet vasthouden om het te bezitten. 6Verlossing onderwijst anders. 7Geven is de manier waarop jij inziet dat je ontvangen hebt. 8Het is het bewijs dat wat jij hebt van jou is.

2. 1Je begrijpt dat je genezen bent, wanneer je genezing geeft. 2Je aanvaardt dat vergeving in jouzelf volbracht is, wanneer jij vergeeft. 3Je herkent je broeder als jezelf en aldus zie je dat jij heel bent. 4Er is geen wonder dat jij niet kunt geven, want ze zijn jou allemaal gegeven. 5Ontvang ze nu door de schatkamer van je denkgeest te openen waarin ze liggen opgetast en door ze weg te geven.

3. 1De visie van Christus is een wonder. 2Ze komt van ver voorbij zichzelf, want ze weerspiegelt eeuwige liefde en de wedergeboorte van een liefde die nooit sterft, maar verborgen werd gehouden. 3De visie van Christus is een weergave van de Hemel, want ze ziet een wereld die zo op de Hemel lijkt dat wat God volmaakt geschapen heeft erin kan worden weerspiegeld. 4De troebele spiegel die de wereld jou voorhoudt, kan alleen maar verwrongen beelden in gebroken stukken laten zien. 5De werkelijke wereld is een weergave van de onschuld van de Hemel.

4. 1De visie van Christus is het wonder waarin alle wonderen ontstaan. 2Ze is hun bron en blijft bij elk wonder dat jij geeft, en blijft toch van jou. 3Het is de band die gever en ontvanger hier op aarde in uitbreiding verenigt, zoals ze in de Hemel één zijn. 4Christus ziet in niemand zonde. 5En in Zijn ogen zijn de zondelozen één. 6Hun heiligheid werd hun gegeven door Zijn Vader en door Hemzelf.

5. 1De visie van Christus is de brug tussen de twee werelden. 2En je kunt veilig op de kracht daarvan vertrouwen om jou van deze wereld naar een wereld te laten dragen die door vergeving geheiligd is. 3Dingen die hier heel stevig lijken, zijn daar slechts schaduwen: doorzichtig, vaag zichtbaar, soms vergeten, en nooit in staat het licht te verduisteren dat erachter schijnt. 4Waarneming heeft haar heiligheid hervonden, en de blinden kunnen zien.

6. 1Dit is de ene gave van de Heilige Geest: de schatkamer waarop jij in volmaakte zekerheid een beroep kunt doen voor alles wat kan bijdragen tot jouw geluk. 2Het is hier allemaal al neergelegd. 3Het kan allemaal ontvangen worden door wie er slechts om vraagt. 4Hier is de deur nooit op slot, en niemand wordt zijn geringste verzoek of zijn dringendste behoefte ontzegd. 5Er is geen ziekte die niet reeds is genezen, geen gebrek waaraan niet is voldaan, geen behoefte die niet is vervuld binnen deze gouden schatkamer van Christus.

7. 1Hier herinnert de wereld zich wat verloren is gegaan toen ze werd gemaakt. 2Want hier wordt ze hersteld, weer nieuw gemaakt, maar in een ander licht. 3Wat de haard van zonde had moeten zijn, wordt het centrum van verlossing en de bakermat van genade, waar zij die lijden een welkom en genezing vinden. 4Niemand zal worden weggestuurd van dit nieuwe thuis waar zijn verlossing wacht. 5Niemand is een vreemde voor hem. 6Niemand vraagt iets van hem behalve het geschenk dat zijn welkom door hem wordt aanvaard.

8. 1De visie van Christus is de heilige grond waarin de lelies van vergeving wortelen. 2Dit is hun thuis. 3Ze kunnen van hier naar de wereld worden teruggebracht, maar ze kunnen nooit groeien in haar schrale en ondiepe grond. 4Ze hebben het licht, de warmte en de weldadige zorgen nodig waarin de barmhartigheid van Christus voorziet. 5Ze hebben de liefde nodig waarmee Hij naar ze kijkt. 6En ze worden Zijn boodschappers, die geven zoals zij hebben ontvangen.

9. 1Neem uit Zijn schatkamer, opdat haar schatten mogen toenemen. 2Zijn lelies verlaten hun thuis niet wanneer ze naar de wereld mee terug worden genomen. 3Hun wortels blijven. 4Ze verlaten hun bron niet, maar dragen de weldadigheid ervan met zich mee en veranderen de wereld in een tuin zoals die vanwaar zij gekomen zijn en waarheen zij nog sterker geurend terugkeren. 5Nu zijn ze dubbel gezegend. 6De boodschappen die zij van Christus brachten, zijn bezorgd en aan ze teruggegeven. 7En zij geven die met blijdschap aan Hem terug.

10. 1Aanschouw de schat aan wonderen die voor jou klaarstaat om te geven. 2Ben jij deze gave niet waard, als God bepaald heeft dat die jou gegeven wordt? 3Oordeel niet over Gods Zoon, maar volg de weg die Hij heeft gebaand. 4Christus heeft de droom van een vergeven wereld gedroomd. 5Het is Zijn gave waardoor een zachte overgang kan worden gemaakt van dood naar leven, van hopeloosheid naar hoop. 6Laten wij een ogenblik met Hem dromen. 7Zijn droom doet ons ontwaken tot de waarheid. 8Zijn visie verschaft de middelen om terug te keren naar onze nooit verloren en eeuwigdurende heiligheid in God.