Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 142

Mijn denkgeest bevat enkel wat ik denk met God.

(123) Ik dank mijn Vader voor Zijn gaven aan mij.

(124) Laat me mij herinneren dat ik één ben met God.