Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 123

Ik dank mijn Vader voor Zijn gaven aan mij.

1. 1Laten we dankbaar zijn vandaag. 2We zijn op lichtere paden en makkelijker wegen terechtgekomen. 3Omkeren is het laatste waaraan we denken, en er is geen onverbiddelijke weerstand tegen de waarheid. 4Er rest nog enige weifeling, enkele geringe bezwaren en een lichte aarzeling, maar je kunt met recht dankbaar zijn voor wat je gewonnen hebt, want dat is veel meer dan jij beseft.

2. 1Een dag nu aan dankbaarheid gewijd zal je het voordeel brengen van enig inzicht in de werkelijke omvang van wat je allemaal gewonnen hebt, van de gaven die je hebt ontvangen. 2Wees blij vandaag, in liefdevolle dankbaarheid, dat je Vader jou niet aan jezelf heeft overgelaten, noch je alleen laat ronddolen in het duister. 3Wees dankbaar dat Hij je heeft verlost van het zelf dat jij dacht te hebben gemaakt om Zijn plaats en die van Zijn schepping in te nemen. 4Dank Hem vandaag.

3. 1Dank Hem dat Hij jou niet in de steek gelaten heeft, en dat Zijn Liefde, voor eeuwig onveranderlijk, eeuwig op jou zal blijven schijnen. 2Dank Hem er ook voor dat jij onveranderlijk bent, want de Zoon die Hij liefheeft is even onveranderlijk als Hijzelf. 3Wees dankbaar dat je bent verlost. 4Wees blij dat je een functie te vervullen hebt in de verlossing. 5Wees dankbaar dat jouw waarde ver uitstijgt boven je povere gaven en onbeduidende oordelen over degene die God als Zijn Zoon heeft gegrondvest.

4. 1Vandaag verheffen we in dankbaarheid ons hart boven alle vertwijfeling en slaan dankbaar onze ogen op, en kijken niet langer omlaag naar het stof. 2Wij zingen het lied van dankbaarheid vandaag, ter ere van het Zelf dat God heeft gewild als onze ware Identiteit in Hem. 3Vandaag glimlachen we tegen iedereen die we zien en gaan lichtvoetig onze weg om te doen wat ons gewezen wordt te doen.

5. 1Wij gaan niet alleen. 2En we danken ervoor dat in onze eenzaamheid een Vriend gekomen is om tot ons het verlossend Woord van God te spreken. 3En dank aan jou omdat jij naar Hem luistert. 4Zijn Woord is klankloos als het niet wordt gehoord. 5Terwijl jij Hem dankt komt de dank ook jou toe. 6Een boodschap die niet wordt gehoord, zal de wereld niet verlossen, hoe machtig ook de Stem die spreekt, en hoe liefdevol de boodschap ook mag zijn.

6. 1Dank aan jou die gehoord hebt, want jij wordt de boodschapper die Zijn Stem met je meedraagt, en Die over heel de wereld laat weerklinken. 2Ontvang vandaag de dank van God terwijl jij Hem dankt. 3Want Hij wil jou de dank schenken die jij geeft, aangezien Hij jouw gaven in liefdevolle dankbaarheid ontvangt en ze duizend- en honderdduizendmaal meer teruggeeft dan ze werden gegeven. 4Hij zal jouw gaven zegenen door die met jou te delen. 5En zo nemen ze toe in macht en in kracht, tot ze de wereld vullen met blijdschap en met dankbaarheid.

7. 1Ontvang Zijn dank en schenk Hem die van jou vandaag tweemaal vijftien minuten lang. 2En je zult beseffen aan Wie jij je dank aanbiedt, en Wie Hij dankt wanneer jij Hem dank betuigt. 3Dit heilig halfuur aan Hem gegeven zal jou in jaren worden teruggegeven voor elke seconde; een macht om de wereld eonen vlugger te verlossen dankzij jouw dank aan Hem.

8. 1Ontvang Zijn dank en je zult begrijpen hoe liefdevol Hij jou in Zijn Denkgeest bewaart, hoe diep en onbegrensd Zijn zorg voor jou, hoe volmaakt Zijn dankbaarheid jegens jou is. 2Herinner je er elk uur aan aan Hem te denken en Hem te danken voor alles wat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat hij boven de wereld uit zou stijgen en zich zijn Vader herinnert en zijn Zelf.