Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 106

Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren.

1. 1Als je de stem van het ego terzijde schuift, hoe luid die ook schijnt te roepen; als je zijn onbeduidende gaven, die jou niets geven wat jij werkelijk wenst, niet aanneemt; als je luistert met een open denkgeest, die jou niet alvast verteld heeft wat verlossing is; dan zul je de machtige Stem van de waarheid horen, kalm in kracht, sterk in stilte en volkomen zeker in Zijn boodschappen.

2. 1Luister, en hoor je Vader tot jou spreken via Zijn aangewezen Stem, die het misbaar van het betekenisloze doet verstommen en aan hen die niet kunnen zien de weg naar vrede wijst. 2Wees stil vandaag en luister naar de waarheid. 3Laat je niet misleiden door stemmen van de doden, die je vertellen dat ze de levensbron gevonden hebben en jou die ter geloof aanbieden. 4Schenk hun geen aandacht, maar luister naar de waarheid.

3. 1Durf de stemmen van de wereld vandaag te omzeilen. 2Ga lichtvoetig voorbij aan hun betekenisloze overredingskunst. 3Hoor ze niet. 4Wees stil vandaag en luister naar de waarheid. 5Ga aan alle dingen voorbij die niet spreken van Hem die jouw geluk in Zijn Hand houdt die Hij in welkom en in liefde naar jou uitstrekt. 6Hoor alleen Hem vandaag en stel het niet langer uit om tot Hem te komen. 7Hoor vandaag één Stem.

4. 1Vandaag wordt de belofte van Gods Woord vervuld. 2Luister en wees stil. 3Hij wil tot je spreken. 4Hij komt met wonderen, duizendmaal zo vreugdevol en wonderschoon als waarvan jij ooit gedroomd hebt of waarnaar jij in je dromen hebt verlangd. 5Zijn wonderen zijn waar. 6Ze zullen niet vervliegen wanneer het dromen eindigt. 7In plaats daarvan beëindigen ze de droom en duren eeuwig voort, want ze komen van God tot Zijn geliefde Zoon, wiens andere naam jij is. 8Bereid jezelf voor op wonderen vandaag. 9Sta toe vandaag dat jouw Vaders aloude belofte aan jou en al je broeders wordt ingelost.

5. 1Hoor Hem vandaag en luister naar het Woord dat de sluier oplicht die over de aarde hangt en allen wekt die slapen en niet kunnen zien. 2Door jou heen roept God hen toe. 3Hij heeft jouw stem nodig om tot hen te spreken, want wie anders zou Gods Zoon kunnen bereiken dan zijn Vader, die roept via jouw Zelf? 4Hoor Hem vandaag en bied Hem jouw stem om tot heel de menigte te spreken die wacht om het Woord te horen dat Hij vandaag spreken zal.

6. 1Wees klaar voor de verlossing. 2Ze is hier en zal jou vandaag worden gegeven. 3En je zult je functie leren van Degene die haar in jouw Vaders Naam voor jou heeft uitgekozen. 4Luister vandaag en je zult een Stem horen die door jou heen door heel de wereld zal weerklinken. 5Voor de Brenger van alle wonderen is het nodig dat jij ze eerst ontvangt en aldus de vreugdevolle gever wordt van wat jij ontvangen hebt.

7. 1Zo begint verlossing en zo eindigt ze: wanneer alles van jou is en alles is weggegeven, zal het voor altijd bij jou blijven. 2En de les is geleerd. 3Vandaag oefenen we in geven, niet zoals jij het nu begrijpt, maar zoals het is. 4De oefeningen van elk uur dienen te beginnen met dit verzoek om jouw verlichting:

5Ik zal stil zijn en naar de waarheid luisteren.
6Wat betekent het te geven en te ontvangen?

8. 1Vraag en verwacht een antwoord. 2Je verzoek is er een waarvan het antwoord lang heeft gewacht om door jou te worden ontvangen. 3Hiermee begint de missie waarvoor jij gekomen bent en die de wereld zal bevrijden van de gedachte dat geven een manier van verliezen is. 4En zo raakt de wereld klaar om te begrijpen en te ontvangen.

9. 1Wees stil en luister naar de waarheid vandaag. 2Met elke vijf minuten die in luisteren wordt doorgebracht, opent de denkgeest van tallozen zich voor de waarheid en zij zullen het heilig Woord horen dat jij hoort. 3En wanneer het uur voorbij is, zul je er nog eens tallozen bevrijden, die stilhouden om te vragen dat de waarheid hun, samen met jou, gegeven wordt.

10. 1Vandaag wordt het heilig Woord van God vervuld doordat jij het ontvangt om het weg te geven, zodat jij de wereld leren kunt wat geven betekent door te luisteren en het te leren van Hem. 2Vergeet vandaag niet je keuze te bekrachtigen om het Woord te horen en te ontvangen met behulp van deze geheugensteun die jij jezelf vandaag zo vaak mogelijk verschaft:

3Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren.
4Ik ben vandaag de boodschapper van God,
mijn stem is de Zijne, om te geven wat ik ontvang.