Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 104

Ik zoek slechts wat mij in waarheid toebehoort.

1. 1Het idee van vandaag vervolgt met de gedachte dat vreugde en vrede niet slechts ijdele dromen zijn. 2Ze zijn jouw recht op grond van wat jij bent. 3Ze komen tot jou van God, die niet kan nalaten jou te geven wat Hij wil. 4Toch moet er een plaats worden bereid om Zijn gaven te ontvangen. 5Ze worden niet blij verwelkomd door een denkgeest die als plaatsvervanging voor waar de Zijne thuishoren die gaven ontvangen heeft die hij zelf heeft gemaakt.

2. 1Vandaag halen we alle zinloze en zelfgemaakte gaven weg die we legden op het heilig altaar waar Gods gaven horen. 2Van Hem zijn de gaven die in waarheid de onze zijn. 3Van Hem zijn de gaven die wij erfden voor er sprake was van tijd, en die nog steeds de onze zullen zijn wanneer tijd tot eeuwigheid is vergaan. 4Van Hem zijn de gaven die nu in ons zijn, want ze zijn tijdloos. 5En we hoeven niet te wachten om erover te beschikken. 6Vandaag al behoren ze ons toe.

3. 1Daarom verkiezen we nu hierover te beschikken in de wetenschap dat we, door die te kiezen in plaats van wat wij hebben gemaakt, slechts onze wil verenigen met wat God wil, in het inzicht dat hetzelfde één is. 2Onze langere oefenperioden vandaag – de vijf minuten per uur die jij voor je verlossing aan de waarheid geeft – moeten hiermee beginnen:

3Ik zoek slechts wat mij in waarheid toebehoort,
en vreugde en vrede zijn mijn erfgoed.

4Leg dan de conflicten van de wereld terzijde, die andere gaven en andere doelen bieden, gemaakt van illusies, daarvan getuigend, en slechts nagestreefd in een wereld van dromen.

4. 1Dit alles leggen we terzijde en we zoeken in plaats daarvan wat waarlijk het onze is, terwijl we vragen te herkennen wat God ons gegeven heeft. 2Wij maken in onze denkgeest een heilige plaats vrij voor Zijn altaar, waar Zijn gaven van vrede en vreugde welkom zijn, en waar we naartoe komen om te vinden wat ons door Hem gegeven is. 3We komen vandaag met vertrouwen, ervan bewust dat Hij ons geeft wat ons in waarheid toebehoort. 4En wij wensen niets anders, want in waarheid behoort ons niets anders toe.

5. 1Zo maken wij vandaag de weg voor Hem vrij door eenvoudig te erkennen dat Zijn Wil reeds is geschied en dat vreugde en vrede ons als Zijn eeuwige gaven toebehoren. 2We zullen onszelf niet toestaan ze uit het oog te verliezen tussen de perioden dat we ze komen zoeken op de plaats waar Hij ze heeft gelegd. 3Deze geheugensteun zullen we zo vaak we kunnen ons te binnen brengen:

4Ik zoek slechts wat mij in waarheid toebehoort.
5Gods gaven van vreugde en vrede zijn al wat ik wil.