Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

NAWOORD

1. 1Deze cursus is een begin, niet een einde. 2Je Vriend gaat met jou mee. 3Je bent niet alleen. 4Niemand die een beroep op Hem doet, doet dat tevergeefs. 5Wat jou ook kwelt, wees ervan overtuigd dat Hij het antwoord heeft en het jou graag wil geven, als jij je eenvoudig tot Hem wendt en Hem erom vraagt. 6Hij zal jou geen van de antwoorden onthouden die je nodig hebt voor al wat jou lijkt te kwellen. 7Hij kent de manier om alle problemen op te lossen en alle twijfels weg te nemen. 8Zijn zekerheid is de jouwe. 9Je hoeft Hem die slechts te vragen en ze zal jou worden geschonken.

2. 1Zo zeker als de baan van de zon vastligt vóór hij opkomt, nadat hij onder is gegaan, en in de schemerige uren daartussen, zo zeker is jouw thuiskomst. 2Waarlijk, jouw baan is nog zekerder. 3Want het is onmogelijk de koers te veranderen van hen die God tot Zich geroepen heeft. 4Gehoorzaam daarom jouw wil, en volg Hem die jij aanvaard hebt als jouw stem, die vertelt wat je werkelijk verlangt en werkelijk nodig hebt. 5Zijn Stem is de Stem namens God, en tevens de jouwe. 6En zo spreekt Hij van vrijheid en waarheid.

3. 1Er worden geen specifieke lessen meer gegeven, want die zijn niet langer nodig. 2Hoor dus van nu af aan louter de Stem namens God en namens jouw Zelf, wanneer jij je van de wereld terugtrekt om in plaats daarvan de werkelijkheid te zoeken. 3Hij zal jouw inspanningen richting geven en je precies vertellen wat je moet doen, hoe jij je denkgeest dient te richten, en wanneer je in stilte tot Hem moet komen om Zijn onfeilbare leiding en Zijn betrouwbaar Woord te vragen. 4Het is Zijn Woord dat God jou gegeven heeft. 5Het is Zijn Woord dat jij als het jouwe hebt verkozen.

4. 1En nu plaats ik jou in Zijn handen om Zijn trouwe volgeling te zijn, met Hem als Gids door elke moeilijkheid en alle pijn heen die jij wellicht voor werkelijk houdt. 2En Hij zal je geen genoegens schenken die voorbijgaan, want Hij geeft alleen het eeuwige en het goede. 3Laat Hij jou verder voorbereiden. 4Hij heeft jouw vertrouwen verdiend door jou dagelijks te spreken over je Vader en je broeder en je Zelf. 5Hij zal daarmee doorgaan. 6Nu ga je met Hem, even zeker als Hij over waar je heengaat, even overtuigd als Hij over hoe je verder moet gaan, even beslist als Hij over het doel, en over je uiteindelijke veilige aankomst.

5. 1Het doel staat vast, en het middel eveneens. 2Hierop zeggen we: ‘Amen’. 3Er zal jou precies worden gezegd wat God voor jou wil, telkens wanneer er een keuze te maken valt. 4En Hij zal spreken namens God en jouw Zelf, en er zo voor zorgen dat de hel jou niet op zal eisen, en dat elke keuze die jij maakt de Hemel meer in je bereik brengt. 5En zo gaan we van nu af aan met Hem, en wenden ons tot Hem voor leiding en vrede en een vaste richting. 6Vreugde vergezelt ons op onze weg. 7Want we gaan huiswaarts naar een open deur, die God ontsloten heeft gehouden als welkom aan ons.

6. 1We vertrouwen onze levensweg toe aan Hem en zeggen: ‘Amen’. 2In vrede zullen we op Zijn weg voortgaan, en alles aan Hem toevertrouwen. 3Vol vertrouwen wachten we Zijn antwoorden af, wanneer we Zijn Wil vragen bij alles wat we doen. 4Hij heeft Gods Zoon lief, zoals wij hem willen liefhebben. 5En Hij leert ons hoe we hem door Zijn ogen kunnen zien, en hem kunnen liefhebben zoals Hij dat doet. 6Je gaat niet alleen. 7Gods engelen zweven dichtbij en overal om jou heen. 8Zijn Liefde omringt jou, en wees hiervan overtuigd: ik zal jou nooit zonder troost achterlaten.*